Den virtuella arenan

Den virtuella arenan

 

Med pandemin som förlaga konstateras att omställningen till ett klimatanpassat liv kan leda till betydande beteende-förändringar och således kräva nya, anpassade och kompletterande affärsmodeller för publika anläggningar inom sport, kultur och event. 

Med målet att utveckla ett fungerande affärskoncept för virtuella arenor‚ parallella med verkliga, skall Malmö Universitet och AAKERMOUNT skapa en praktiskt fungerande prototyp för utvärdering av den virtuella arenas upplevelser, teknologier, tjänsteutbud samt effekter på klimatet.

En virtuell arena gör det möjligt för besökare som inte kan ta sig till arenan, att ändå uppleva ett event, en sporthändelse eller en kulturell tilldragelse. Vidare erbjuder den virtuella arenan goda möjligheter för ett breddat upplevelseutbud vilket bidrar till att attrahera publik som på grund av intresse, ålder eller hållbarhetskäl sällan eller aldrig besöker nämnda aktiviteter. Projektet genomförs under 2022