Det gränslösa arbetslivet

Det gränslösa arbetslivet

 

2019 var det mesta som vanligt; business as usual med andra ord. Dock med en allt större varningsflagga hissad för en växande, hotande klimatkris. En kris som långt ifrån alla tog på allvar, men som vi snart skulle få en föraning om. Halvåret senare kom nämligen de första indikationerna på att en annan typ av kris var i antågande – ett tidigare okänt och hälsofarligt virus som spreds snabbt och oberäkneligt, om än i ett land långt, långt borta! 

Ytterligare ett par månader senare stängdes gränser mellan länder runt om i Norden, Europa och Amerika. Armbågshälsningar, virtuella möten, e-handel, besöksförbud, hemester och hemkörd restaurangmat blev det nya normala och skulle så förbli – i alla fall ett tag…

Nu vet vi att det nya normala utöver andra arbetssätt, sociala restriktioner och miljard-satsningar också kräver att vi förändrar vårt sätt att göra affärer. I annat fall riskerar såväl näringsliv som samhälle att gå under till följd av en betydligt större kris än en pandemi; den globala uppvärmningen!  

Hur ett klimatanpassat näringsliv kan te sig beskrivs i framtidsscenariet Personlig frånvaro. Digital närvaro. Med start i februari 2022 skall vi tillsammans med ännu ej definierad part utveckla scenariet till en vägledande studie med konsekvensutvärdering och pitchbok.