Digital byggarbetsplats

Digital byggarbetsplats

 

Som ett inledande steg har en student vid Malmö Universitet undersökt vilka utmaningar inom materialflöden och logistik som en byggarbetsplats drabbas av under uppförandeprocessen. Med utgångspunkt från studien och med en av kommande års mest intressanta byggarbetsplatser – det nya Jägersro – som bas, kommer vi tillsammans med Malmö Universitet och några av byggets entreprenörer etablera testbäddar för att undersöka nytta och möjligheter med bl.a AR, VR, IoT och AI.

De olika projekten kommer att redovisas löpande.