SÄKRA
FRAMTIDENS
AFFÄRER!

leapphonr

Den snabba tekniska utvecklingen, ökad klimatinsikt och etableringen av nya omvälvande affärsidéer, förändrar kunders, konkurrenters och samarbetspartners beteenden i rask takt. 

AAKERMOUNT är ett oberoende kunskapsföretag som förser näringslivet med råd, redskap och beslutsunderlag inför anpassningen till ett digitaliserat samhälle. Genom att samla in och bearbeta information om hur trender, forskning och den tekniska utvecklingen förändrar kundens syn på vad som erbjuds och hurhjälper vi affärsdrivande verksamheter att utveckla nya metoder för kundrekrytering, försäljning och relationsskapande.

Publikationer, råd, arbetsredskap, beslutsunderlag och metoder signerade AAKERMOUNT är alltid väl förankrade inom möjligheternas och verklighetens ramar. Men också försedda med tydliga hänvisningar till verifierade eller sannolika beteendeförändringar.