SÄKRA
FRAMTIDENS
AFFÄRER!

leapphonr

Den snabba tekniska utvecklingen, ökad klimatinsikt och etableringen av nya omvälvande affärsidéer och -metoder, förändrar kunders, konkurrenters och samarbetspartners preferenser och beteenden i rask takt.

AAKERMOUNT är en uppdragsfinansierad tankeverkstad (som verkstad är vi inriktade inte enbart på själva tankearbetet, även prototyptillverkning och användarverifiering ingår) som förser näringslivet med råd, redskap och beslutsunderlag inför anpassningen till ett digitaliserat samhälle. Genom att samla in och bearbeta information om hur trender, forskning och den tekniska utvecklingen förändrar kundens syn på vad som erbjuds och hurhjälper vi affärsdrivande verksamheter att utveckla nya metoder för kundrekrytering, försäljning och relationsskapande.

Publikationer, råd, arbetsredskap, beslutsunderlag och metoder metoder som signeras AAKERMOUNT är alltid väl förankrade inom möjligheternas och verklighetens ramar. Men också försedda med tydliga hänvisningar till verifierade eller sannolika förändringar i sälj- och köpbeteenden.

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Anm: Pivoteringsresan finns beskriven i boken “NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” och kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här