FOKUSOMRÅDEN

Med fokus på nya beteenden
i ett förändrat affärslandskap.

Digitaliseringen är inte en teknisk utmaning. Den verkliga utmaningen är att vi inte på förhand vet hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ny teknik.

Den industriella ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, tillhandahåller och erbjuder varor och tjänster. Inom psykologin, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning är man medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden vilket kan få förödande konsekvenser för verksamheter som inte skaffar sig insikt om hur människor förväntas agera i en ny digital kontext.

AAKERMOUNT bevakar trender och beteendeförändringar, sammanställer beslutsunderlag, ger råd, samt utvecklar och testar nya affärsmetoder och lösningar inom sex samhällsdrivande områden.

Byggproduktion

Fastigheter

Publika anläggningar

Arbete

Hållbarhet

Människa
& Teknik