INSIKTSPANEL

Gå en match mot en Insiktspanel!

Vad som helt säkert förefaller vara en bra idé eller ett smart utvecklingssteg, kan i marknadens ögon visa sig vara mindre lyckat. Att låta en planerad digital satsning eller en ny affärsmöjlighet gå en match mot en branschspecifik Insiktspanel är ett effektivt sätt att göra rätt.

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens bransch etableras en panel som har till uppgift att bedöma satsningens relevans utifrån en hypotes eller förklaringsmodell (tex en skiss, ett flöde eller ett scenario). Det kan gälla upplevt värde, begriplighet och paneldeltagarnas mottaglighet.

Panelernas arbete är sekretessbelagt och sker företrädesvis via digitala kanaler. Beroende på förutsättningarna kan dock fysiska gruppmöten vara ett alternativ. För maximal objektivitet är deltagarna ovetande om uppdragsgivarens identitet.