INSIKTSPANEL

GÅ EN MATCH MOT EN INSIKTSPANEL!

Att låta en planerad digital satsning gå en match mot en av våra branschspecifika Insiktspaneler är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att göra rätt från början.

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens bransch och målsättning etableras en panel som har till uppgift att bedöma satsningens relevans. Det kan bl.a. gälla upplevt värde, affärsmodell, begriplighet samt bedömning av vilka beteenden satsningen förväntas resultera i.

Panelernas arbete är sekretessbelagt och sker företrädesvis via digitala kanaler. Beroende på förutsättningarna kan dock fysiska gruppmöten vara ett alternativ. För maximal objektivitet är deltagarna ovetande om uppdragsgivarens identitet.

JAG VILL VETA MER OM

INSIKTSPANELER

Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här