MÅLGRUPPSSTUDIER

FRÅN NY BUSINESS
TILL BIG BUSINESS.

teensphone

En Målgruppsstudie förser uppdragsgivaren med spelregler för hur affärer i den nya digitalt drivna ekonomin initieras och genomförs.

Studien baseras på en kvalitativ undersökning av uppdragsgivarens målgrupper och ger svar på de viktiga framtidsfrågorna.  Hur bör erbjudandet se ut? Hur ska det marknadsföras och säljas? Hur ska det distribueras?

Med hjälp av en hybridliknande frågemetodik (en mix av journalistens och säljarens) ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Med sina resonemang lägger målgruppsrepresentanterna en stabil grund för uppdragsgivarens möjligheter att anpassa sina affärer till den nya ekonomins spelregler.

Målgruppsstudien är indelad i tre moment:
1) En översiktlig Omvärldsstudie för att kartlägga en branschs tekniska utvecklingsnivå, trender, forskning samt förekomsten av innovativa, jämförbara exempel från andra branscher.

2) En kvalitativ undersökning, dvs personliga intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper.

3) En beteendestudie där en prototyp får chansen att visa sina styrkor och svagheter i en virtuell testbädd.

Studien utgör ett väl förankrat och verifierat beslutsunderlag som beskriver möjligheter och förväntat genomslag.  Och inte minst; en karta på hur uppdragsgivaren ska genomföra en framgångsrik anpassning till ett nytt kunskapsbaserat näringsliv.

SCENARIER

FOR YOUR
INNOVATION:
SCENARIER.

sketchphone

I ett urbaniserat, klimatfokuserat och teknologiskt drivet samhälle har innovationer och smart teknik en viktig och betydande roll i människors liv. På grund av den höga utvecklingstakten förändras ständigt förutsättningarna – men framför allt på förväntningarna – på produkter, tjänster och affärsmodeller.

Det oerhört snabba och oftast oförutsägbara framåtskridandet –  och kravet på att vara införstådd med hur digitalisering och Innovationer påverkar en verksamhet – gör det svårt att hänga med i utvecklingen. Att dessutom skaffa sig kännedom om hur marknaden användande av produkter och tjänster påverkas av utvecklingen, är i det närmaste omöjligt utan sakkunnig hjälp.

​​Med ett teknologiskt nutids- och närtidsfokus tillhandahåller ​​AAKERMOUNT scenarier baserade på bekräftad information om hur ny, innovativ teknik kan förväntas påverka människor och företag.

Genom att samla in relevanta statiska underlag och forskningsresultat, bevaka trender och teknisk utveckling samt genomföra intervjuer, förser vi företag och organisationer med väl underbyggda scenarier inom fyra verksamhetskritiska områden: Administration, Service, Produkter & Tjänster samt Marknadsföring & Försäljning.

Scenarierna bidrar till att öka kunskapsnivån om sambandet mellan teknikutveckling och beteende och vilka konsekvenser det kan få för ett företags utveckling och överlevnad.