KONTAKT MED
ANDERS.

Programansvarig Bygg & Fastighet

Anders Åkerberg är strategisk rådgivare och skribent med fokus på metoder och lösningar som främjar kundrekrytering, försäljning och relationer i den nya ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och ”prototyping” och är djupt engagerad i att öka bygg- och fastighetsbranschernas förståelse för hur ny teknik förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

KONTAKT MED
SANDRA.

Projektledare

Sandra Andersson är projektledare och skribent med operativt ansvar för bevakning,sammanställning och utvärdering av omvärldsfakta. Med fokus på digitaliseringens inverkan på produkter och tjänster inom våra programområden, förser hon uppdragsgivaren med vederhäftig, branschspecifik omvärldsfakta.

Tele +46 (0) 705 76 76 56
Mail: sandra@aakermount.com

KONTAKT MED
LINNEA.

Rådgivare Digital etik

Linnea Åkerberg är rådgivare och skribent med särskild kompetens inom området digital etik. Med utgångspunkt från hur den pågående digitaliseringen påverkar vårt sätt att leva, verka och tänka, kan Linnea redovisa hur man som enskilt företag tillvaratar marknadens behov av etik och integritet.

KONTAKT MED
LINDA.

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.