KONTAKT MED
ANDERS.

Grundare och konceptutvecklare

Anders Åkerberg är rådgivande generalist och skribent med fokus på konceptutveckling inom den digitala ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och ”prototyping” och är djupt engagerad i att öka näringslivets förståelse för hur ny teknik och innovationer förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

KONTAKT MED
SANDRA.

Projektledare

Sandra Andersson är projektledare och skribent med operativt ansvar för bevakning,sammanställning och utvärdering av omvärldsfakta. Med fokus på digitaliseringens inverkan på sälj- och köpbeteenden inom B2B, förser hon uppdragsgivaren med vederhäftig, branschspecifik omvärldsfakta.

Tele +46 (0) 705 76 76 56
Mail: sandra@aakermount.com

KONTAKT MED
LINNEA.

Människa & Teknik

Linnea Åkerberg är sakkunnig inom området Människa & Teknik. Med fokus på villkoren för dagens och morgondagen affärsutveckling baserad på användardata förser hon verksamhetsansvariga med fakta om hur ny teknik påverkar en specifik marknads beteende.

Som UX-writer förbättrar Linnea den digitala användarupplevelsen genom att beskriva teknik och handhavande så att användare snabbt och enkelt förstår och kan nå önskat resultat.

KONTAKT MED
LINDA.

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här