KONTAKT MED
ANDERS.

Programansvarig Bygg & Fastighet

Anders Åkerberg är strategisk rådgivare och skribent med fokus på metoder och lösningar som främjar kundrekrytering, försäljning och relationer i den nya ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och ”prototyping” och är djupt engagerad i att öka bygg- och fastighetsbranschernas förståelse för hur ny teknik förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

KONTAKT MED
SANDRA.

Projektledare Omvärldsstudier 

Sandra Andersson är projektledare och skribent med operativt ansvar för bevakning, sammanställning och utvärdering av omvärldsfakta. Med fokus på digitaliseringens inverkan på bygg- och fastighetsbranschernas aktörer, förser hon uppdragsgivaren med vederhäftig, branschspecifik omvärldsfakta.

Tele +46 (0) 705 76 76 56
Mail: sandra@aakermount.com

KONTAKT MED
LINNEA.

Rådgivare Digital etik

Linnea Åkerberg är rådgivare och skribent med särskild kompetens inom området digital etik. Med utgångspunkt från hur den pågående digitaliseringen påverkar vårt sätt att leva, verka och tänka, kan Linnea redovisa hur man som enskilt företag tillvaratar marknadens behov av etik och integritet.