KONTAKT MED
ANDERS.

Programansvarig Bygg & Fastighet

Anders Åkerberg är strategisk rådgivare och skribent med fokus på metoder och lösningar som främjar kundrekrytering, försäljning och relationer i den nya ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och ”prototyping” och är djupt engagerad i att öka bygg- och fastighetsbranschernas förståelse för hur ny teknik förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

KONTAKT MED
SANDRA.

Projektledare

Sandra Andersson är projektledare och skribent med operativt ansvar för bevakning,sammanställning och utvärdering av omvärldsfakta. Med fokus på digitaliseringens inverkan på produkter och tjänster inom våra programområden, förser hon uppdragsgivaren med vederhäftig, branschspecifik omvärldsfakta.

Tele +46 (0) 705 76 76 56
Mail: sandra@aakermount.com

KONTAKT MED
LINNEA.

Programansvarig Människa & Teknik

Linnea Åkerberg är sakkunnig inom området Människa & Teknik. Med fokus på villkoren för dagens och morgondagen affärsutveckling baserad på användardata förser hon verksamhetsansvariga med fakta om hur ny teknik påverkar en specifik marknads beteende.

Som UX-writer förbättrar Linnea den digitala användarupplevelsen genom att beskriva teknik och handhavande så att användare snabbt och enkelt förstår och kan nå önskat resultat.

KONTAKT MED
LINDA.

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.