Kontakt med Anders

Konceptutveckling

Anders Åkerberg är rådgivande generalist och skribent med fokus på konceptutveckling inom den digitala ekonomin.

Han har gedigen erfarenhet av att identifiera och förutse beteendeförändringar med hjälp av kvalitativa undersökningar och ”prototyping” och är djupt engagerad i att öka näringslivets förståelse för hur ny teknik och innovationer förändrar affärsmodeller och konkurrensförhållanden.

Tele: +46 (0)705 – 76 96 96
Mail: anders@aakermount.com

Kontakt med Linnea

Människa & Teknik

Linnea Åkerberg är sakkunnig inom området Människa & Teknik. Med fokus på villkoren för dagens och morgondagen affärsutveckling baserad på användardata förser hon verksamhetsansvariga med fakta om hur ny teknik påverkar en specifik marknads beteende.

Som UX-writer förbättrar Linnea den digitala användarupplevelsen genom att beskriva teknik och handhavande så att användare snabbt och enkelt förstår och kan nå önskat resultat.

Kontakt med Linda

Prototyper

Linda Tessier ”tillverkar” digitala förklaringsmodeller och prototyper för test och utvärdering, bland annat för att få klarhet i hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ex nya affärskoncept eller lösningar. Modeller och prototyper som genomgått test och analys, utgör viktiga byggstenar i den fortsatta teknikutvecklingen.

Andra kontaktvägar

aakermount

Ring eller skicka sms på 0705 – 76 76 56 eller besök oss på Hyllie Boulevard 35, Malmö – bara kort stenkast från Hyllie station.

Välkommen!