Kunskapsshopen

kunskap

I vår kunskapsshop finner du resultaten från våra omvärldsspaningar, branschstudier och bevakningar med koppling till den digitala utvecklingen och dess affärsmöjligheter.
Samtliga publikationer levereras som PDF:er till din mailadress.

Omvärldsspaningar

Tack vare vår egen löpande och omfattande spaningsverksamhet får vi ständig information om de digitala framtidsutsikterna i olika branschsegment och hur de ev kan komma att påverka dess aktörer. Genom målgruppsintervjuer, kombinerade med våra insikter om digitaliseringens möjligheter, identifierar vi troliga och intressanta affärsmöjligheter.

tab

Vi spanar på: BYGGBRANSCHENS DIGITALA AFFÄRSSTANDARD

Kan byggbranscens standard för digital handel och kommunikation resultera i nya affärsmöjligheter?

Pris 895:- exkl moms

byggforening

Vi spanar på: BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGAR

Sex områden i BRF:arnas verksamhet som troligen kommer påverkas mer än andra av digitaliseringen. Samtliga berör dig!

Pris 895:- exkl moms

byggfack

Vi spanar på: BYGGFACKHANDELN

Kan fackhandelns utmaningar bli startskott för en ny och ljusare framtid i den digitala ekonomin?

Pris 895:- exkl moms

paint-roller-1240587

Vi spanar på: YRKESMÅLERIET

Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer?

Pris 895:- exkl moms

floor-plan-1474454_1280

Vi spanar på: ARKITEKTER

Kan digitala lösningar utveckla affärsrelationerna mellan arkitekter, beställare och byggindustrin?

Pris 895:- exkl moms

chair-1778706_1280

Vi spanar på: TRÄ OCH MÖBELINDUSTRIN

Kan trä och möbelindustrin stärka sin konkurrenskraft med hjälp av leverantörernas digitalisering?

Pris 895:- exkl moms

Branschstudier

Några gånger per år publiceras våra branschstudier i vilka konsekvenser och möjligheter kring införandet av nya digitala tjänster eller affärsmodeller utvärderas. Branschstudierna tar avstamp i konkreta och branschspecifika händelser eller innovationer.

Framtidens yrkesmåleri

Hur ska yrkesmåleri och uppdragsgivare tillvarata möjligheterna av den digitala utvecklingen?

Pris 1.900:- exkl moms

Kontoret – en bra plats för affärer

När digitala upplevelser och distansmöten med expertis blir ett stöd i fastighetsägarens kundbearbetning.  Inkl prototyp.

Pris 2.900:- exkl moms

Byggindustrins digitalisering

Nya möjligheter för byggsektorn när digitaliseringen förändrar spelreglerna för projektering, underhåll och ekonomi. Begränsat erbjudande.

Pris: Kontakta anders@aakermount.com

Lägesrapporter

Under rubriken publicerar och beskriver vi bland annat de tänkbara konsekvenserna av innovationer som tex AI och Internet of Things. Eller, hur digitaliseringen tvingar fram nya metoder inom försäljning, marknadsföring och administration. Eller, hur en ny disruptiv affärsmodeller kommer förändra en bransch i grunden.
… för att nämna några exempel.

Vidareutvecklad digital plattform ny grund för bättre byggaffärer?

Vilka konsekvenser får BEAst för inköp och försäljning av varor och tjänster,
när byggbranschen digitaliserar och standardiserar sin handel och affärskommunikation?

Pris 1.900:- exkl moms