MÅLGRUPPSSTUDIER

FRÅN NY BUSINESS
TILL BIG BUSINESS.

teensphone

En Målgruppsstudie förser uppdragsgivaren med spelregler för hur affärer i den nya digitalt drivna ekonomin initieras och genomförs.

Studien baseras på en kvalitativ undersökning av uppdragsgivarens målgrupper och ger svar på de viktiga framtidsfrågorna.  Hur bör erbjudandet se ut? Hur ska det marknadsföras och säljas? Hur ska det distribueras?

Med hjälp av en hybridliknande frågemetodik (en mix av journalistens och säljarens) ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Med sina resonemang lägger målgruppsrepresentanterna en stabil grund för uppdragsgivarens möjligheter att anpassa sina affärer till den nya ekonomins spelregler.

Målgruppsstudien är indelad i tre moment:
1) En översiktlig kartläggning av en branschs tekniska utvecklingsnivå, trender, forskning samt förekomsten av innovativa, jämförbara exempel från andra branscher.

2) En kvalitativ undersökning, dvs personliga intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper.

3) Studie där en prototyp får visa styrkor och svagheter i en virtuell testbädd.

Målgruppsstudien utgör ett väl förankrat och verifierat beslutsunderlag som beskriver möjligheter och förväntat genomslag. Och inte minst: hur uppdragsgivaren ska genomföra en framgångsrik anpassning till ett nytt digitaliserat affärslandskap.