MÅLGRUPPSSTUDIER

FRÅN NY BUSINESS
TILL BIG BUSINESS.

teensphone

En Målgruppsstudie förser uppdragsgivaren med spelregler för hur affärer i den nya digitalt drivna ekonomin initieras och genomförs.

Studien baseras på en kvalitativ undersökning av uppdragsgivarens målgrupper och ger svar på de viktiga framtidsfrågorna.  Hur bör erbjudandet se ut? Hur ska det marknadsföras och säljas? Hur ska det distribueras?

Med hjälp av en hybridliknande frågemetodik (en mix av journalistens och säljarens) ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Med sina resonemang lägger målgruppsrepresentanterna en stabil grund för uppdragsgivarens möjligheter att anpassa sina affärer till den nya ekonomins spelregler.

Målgruppsstudien är indelad i tre moment:
1) En översiktlig kartläggning av en branschs tekniska utvecklingsnivå, trender, forskning samt förekomsten av innovativa, jämförbara exempel från andra branscher.

2) En kvalitativ undersökning, dvs personliga intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper.

3) Studie där en prototyp får visa styrkor och svagheter i en virtuell testbädd.

Målgruppsstudien utgör ett väl förankrat och verifierat beslutsunderlag som beskriver möjligheter och förväntat genomslag. Och inte minst: hur uppdragsgivaren ska genomföra en framgångsrik anpassning till ett nytt digitaliserat affärslandskap.

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här