Slide MÄNNISKA & TEKNIK FORUM keyboard_arrow_down

Upptäck nya möjligheter tillsammans med andra.

Klimatomställning är mänsklighetens enskilt viktigaste överlevnadsfråga. Innovationsvilja, teknikutveckling och samverkan mellan nationer, företag och människor ger oss dock goda förutsättningar att ställa om och överleva som civilisation. Sannolikt på bekostnad av rådande livsstil, men med nya möjligheter att bygga framgångsrika affärskoncept och -modeller, baserade på villkoren som det pågående systemskiftet erbjuder.

M&T är en plattform där aktörer inom samhällsplanering, byggande, infrastruktur, kultur- och naturmiljö, forskning och innovation kan samverka för att mötas och resonera kring affärsmässiga utmaningar kopplade till klimat och teknikutveckling.

Tillsammans med branschkollegor, forskare och akademi, experter och inbjudna målgrupper, utforskas och penetreras förutsättningarna för framgång i en postindustriell, teknik- och klimatstyrd era. Vidare hur verksamheter genom sina ageranden och vilja till förnyelse kan bidra till förändringar i marknadens syn på vad som erbjuds, var det erbjuds och vilka resurser som tas i anspråk för erbjudandet.

Slide Mötesplats M&T bygger på nyckelorden nyfikenhet, inspiration, kunskap och samverkan. Mötena utgår från vetskapen att vårt samhälle just nu förändras i grunden och därmed villkoren för hur vi driver företag, arbetar, lever och konsumerar. Människa & Teknik är en tydligt avgränsad mötesplats avseende bla antal deltagare och konkurrensförhållande vilket ger goda möjligheter att utveckla eko-system.

Slide Inspiration och rapporter Som M&T-deltagare erhåller du löpande AAKERMOUNTs framtidsscenarier, omvärldsspaningar och studier. Du får också sammanfattande rapporter från samtliga M&T-möten – även dem du inte har eller haft möjlighet att delta i.