INSIKTSPANEL

Gå en match mot en Insiktspanel!

Att låta en planerad digital satsning gå en match mot en av våra branschspecifika Insiktspaneler är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att göra rätt från början.

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens bransch och målsättning etableras en panel som har till uppgift att bedöma satsningens relevans. Det kan bl.a. gälla upplevt värde, affärsmodell, begriplighet samt bedömning av vilka beteenden satsningen förväntas resultera i.

Panelernas arbete är sekretessbelagt och sker företrädesvis via digitala kanaler. Beroende på förutsättningarna kan dock fysiska gruppmöten vara ett alternativ. För maximal objektivitet är deltagarna ovetande om uppdragsgivarens identitet.