INSIKT SOM GER NYA UTSIKTER.

Kontinuerligt publicerar vi resultaten från vår egen omvärldsbevakning i böcker och magasin. Publikationerna är kostnadsfria och beställs i formuläret nedan.

TEMA: BYGG

Var finns pengarna i byggbolagens digitala affärer?

pengar

Byggbranschen har snabbt blivit varse hur digitalisering och automatisering förändrar byggandets spelregler. De digitala lösningarnas skalbarhet, ett stort innovationsdriv, ökad klimatmedvetenhet och effektivitetsvinster som förändrat förutsättningarna för marknadsföring, försäljning och kundrelationer i bla industrin, gör sig nu gällande i byggsektorn.

Vi intervjuade VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag för att få en bild av var intäktsmöjligheterna finns när byggbolagen digitaliserar sina affärer.

TEMA: BYGG

Att planera, projektera och bygga för ett teknologiskt samhälle.

text-nwqdmjnybr7xi8sux9xwmoqys9v1gc9xahp6n5q3l8

Innovationer, trender och troliga beteende-förändringar som fastighetsägare, arkitekter, byggare och materialleverantörer måste hålla ögonen på, när sensorer och artificiell intelligens förändrar villkoren för hur vi utvecklar och bygger vårt samhälle.

NY BOK

Sälj- och köpbeteenden i den nya ekonomin.

En bok som ökar förståelsen för hur artificiell intelligens, sakernas internet, virtuell verklighet och mobila plattformar förändrar B2B-kundernas beteenden. Boken ger också vägledning i hur du som beslutsfattare tar dig an utmaningen att försäkra din verksamhet om en framträdande plats i den nya ekonomin.

andersbokfrilagd