MAPPINGKIT

Utforska möjligheterna.

Teknikskifte, klimatomställning och oförutsedda händelser resulterar i omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och konsumtionsmönster.

Att putsa på befintliga erbjudanden och marknadsföra och sälja dem i digitala kanaler, räcker alltså inte när ny teknik och nya levnadsbetingelser förändrar beteenden och skapar nya behov. Helt enkelt för att dagens sätt att utforma och organisera arbete, boende och vardagsliv, inte alls kommer att likna morgondagens.

MappingKit START-UP hjälper företag och organisationer att söka  framkomliga vägar i ett annorlunda affärslandskap. Kit:et med sina mer än hundrafemtio innovativa möjlighter låter verksamheter upptäcka hur ny teknologi kan förändra affärsmodeller;  stärka och bygga relationer på distans; bidra till att utveckla verksamhetskritiska områden; eller medverka till ökad konkurrenskraft. Exempelvis genom att använda nödvändigheten av klimatomställning som kraftfull hävstång.

START-UP

Mer information om START-UP, dess innehåll och förmåga att väcka tankar och ideer, samt hur du får ett Kit kostnadsfritt på ditt bord, hittar du här.

mappingkit-start-up-dstaende