MAPPINGKIT

Här börjar resan i ett nytt affärslandskap.

Den snabba teknikutvecklingen, klimatomställning och oförutsedda händelser driver näringsliv och samhälle till omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och konsumtionsmönster.

Att putsa på befintliga erbjudanden och marknadsföra och sälja dem i digitala kanaler, räcker alltså inte när ny teknik och nya levnadsbetingelser förändrar beteenden och skapar nya behov. Bland våra MappingKit finns för närvarande tre DIY-redskap som guidar affärsdrivande verksamheter rätt i den digitalt drivna ekonomin.

START-UP

MappingKIt START-UP väcker tankar och ideer och är det första viktiga steget för att skapa sig en plats i ett förändrat affärslandskap. Med START–UP som redskap, konstrueras en bild för verksamhetens framtida utveckling och lönsamhet, samt hur affärer kan initieras och genomföras.

Skapa en bild
av framtiden!

TRANSFORMATION

MappingKit TRANSFORMATION hjälper företag och organisationer att identifiera och bedöma nya affärsmöjligheter inom en rad verksamhetskritiska områden.

Kit:et innehåller inspirationsmaterial, relevanta beskrivningar av olika teknologiers möjligheter, ett stort antal innovationsförslag samt en digital Utvärderingsplattform.

Nya affärs-

möjligheter

BUSINESS BEHAVIOR

MappingKit BUSINESS BEHAVIOR pekar ut vilka olika färdvägar och nya möjligheter som affärer på distans kan resultera i. Kartläggningen omfattar säljprocessens olika anhalter:

  • Kundrekrytering
  • Säljpitchen
  • Möten
  • Lojalisering

… och hur dessa kan bedrivas framgångsrikt på distans. MappingKit:et innehåller scenario över hur en typisk arbetsdag på distans kan se ut, beskrivningar över olika teknologier, innovativa möjligheter och en digital Utvärderingsplattform.

Affärer

på distans!