METODBOK

Inhouse innovation guide.

Metodboken vägleder framtidsfokuserade verksamheter i processen att på egen hand systematiskt, enhetligt och resultatinriktat, staka ut sin väg till framtiden. Boken fungerar som en inspirerande, “hands-on-guide” till morgondagens digitala företagande och innehåller både smarta redskap och konkreta råd.

metodbok
“De närmare hundratjugo inspirerande sidorna imponerar stort både till innehåll och format. Boken är ett bra pedagogiskt verktyg för företag som behöver utveckla och anpassa sin affärsmodell.” 

Metodboken hjälper dig komma i takt med framtiden. Men den är i allt väsentligt också en handbok i beslutsfattande när ovisshet är det enda säkra. Bokens tolv kapitel förser dig med inspirerande insikter, metoder och redskap. Exempelvis ställs ett antal s.k superfrågor – alltså frågor som får dig att tänka kritiskt och bortom vad som anses vara vedertagna framtidslösningar. Vidare beskrivs hur du tar dig från ett känt nuläge till ett nytt, okänt, men där framgång och lönsamhet kan bli faktorer att räkna med.

I boken hittar du bla förklaringar på varför det är rätt att göra fel; hur kvalitativa undersökningar och testbäddar ger viktiga svar; och varför den som förstår sina kunder bäst, vinner.

MetodBoken – med undertiteln “Var befinner vi oss nu? Vart ska vi? Och hur kommer vi dit? – beställs enklast här.