METODBOK

Inhouse innovation guide.

Metodboken vägleder framtidsfokuserade verksamheter i processen att på egen hand systematiskt, enhetligt och resultatinriktat, staka ut sin väg till framtiden. Boken fungerar som en inspirerande, “hands-on-guide” till morgondagens digitala företagande och innehåller både smarta redskap och konkreta råd.

Det här är en bok som hjälper dig att komma ifatt framtiden. Den är  tänkt att efter genomläsning, noterande och hundöron fungera som uppslagsverk  inför och under den egna innovationsresan. Boken är indelad i fyra huvudavsnitt.

– Första delen ger en översiktlig bild av hur digitalisering och klimatomställning påverkar olika branschers affärsmodeller.

– Andre delen levererar konkreta råd för hur man skaffar sig en objektiv bild av verksamhetens nuläge.

– Tredje delen beskriver olika metoder för hur verksamheten kan identifiera  områden och idéer, värda att utveckla och bygga en framtid på.

— Fjärde delen slutligen, förklarar prototypens roll i utvärderingsfasen och varför det i ett visst givet läge är rätt att göra fel.

metodbok
Första utgåvan av vår MetodBok försvann i ett nafs och utan att den behövde nämnas mer än i förbigående. Så när nu en ny edition är på gång, bestämde vi oss för att utveckla den ytterligare samtidigt som vi finjusterade både layout och känsla. Boken beräknas klar för leverans i slutet på april, början på maj 2021, men du kan redan nu avisera ditt intresse genom att maila Anders här. Naturligtvis binder du inte upp dig för något – du ser bara till att kunna beställa ett av de femtio förhands-ex som utlovats.