M&T FORUM

MÖT FRAMTIDEN I NUTID.

Människa & Teknik Forum är en mötesplats för små och stora företag som vill dela och ta emot kunskap – dels av varandra, dels av forskare, innovationsbolag och högskolestuderande. Syftet med M&T är att ge deltagarna ett grepp om teknikutvecklingen och hur den påverkar ett företags agerande och framtid.

Människa & Teknik är ett återkommande mötesforum till vilket mindre grupper av företagsrepresentanter bjuds in.  Tillsammans med oss och sakkunniga inom akademi, forskning och näringsliv utväxlar gruppen tankar, visioner och erfarenheter inom områden kopplade till hur den tekniska utvecklingen påverkar sälj- och köpbeteenden och konsumtionsmönster.

Information om aktuella M&T Forum får du på vår nyhetssida InBrief eller genom att begära löpande uppdateringar om kommande M&T här