MappingKit

RAKA VÄGEN TILL MORGONDAGENS AFFÄRER.

Den snabba teknikutvecklingen driver näringslivet till genomgripande förändringar av affärsmodeller och erbjudanden. Att putsa på befintliga tjänster eller produkter, marknadsföra och sälja dem i digitala kanaler, räcker alltså inte när ny innovativ teknik förändrar beteenden och skapar nya behov.

För att etablera sig i den digitala ekonomin behövs kunskap om hur artificiell intelligens, internet of things, 3D-skrivare, förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR) mm, omdefinierar marknadens krav och behov.

AAKERMOUNTs MappingKit …hjälper affärsdrivande verksamheter att identifiera och utvärdera nya affärsmöjligheter och kundvärden. Kit:et är utformat som ett DIY-verktyg i tre delar med möjlighet att lägga till en avslutande analysfas.

Första delen skapar förståelse och insikt med hjälp av inspirationsmaterial och aktuella, relevanta beskrivningar av olika teknologiers genomslag i en bransch.

Andra delen hjälper verksamheten att beskriva digitaliseringens mål och mening och vilket Kundvärde och/eller Egenvärde lösningen förväntas få.

Tredje delen är en bedömning av berörda målgruppers digitala mognad och vilka resurser som kan komma att krävas för ett genomförande. Fjärde delen – analysfasen – kompletterar DIYdelarna med en professionell bedömning av tänkbara konsekvenser för beteenden och användares personliga integritet.