Säkra framtidens affärer!

leapphonr

Tekniksprång, ökad klimatinsikt och nya sociala mönster omvandlar kunders, partners och konkurrenters beteenden i rask takt. Förändringarna är omfattande och  går nu så snabbt att de formas i en redan etablerad framtid, inte i vår samtid.

AAKERMOUNT fungerar som en arena där idéer väcks till liv, utvecklas och testas innan de implementeras i ett digitaliserat och hållbart affärsliv. I samverkan med akademi, forskning och olika experter förser vi näringslivet med inspiration, beslutsunderlag, redskap och värdeskapande tjänster som säkrar framtidens affärer.

Genom metoder, redskap och tjänster hjälper vi företag och organisationer att identifiera och utveckla lösningar för kundrekrytering, försäljning och relationsskapande. Arbetet är evidensbaserat och bygger på systematisk användning av flera kunskapskällor:

  • Forskningsrapporter och litteratur

  • Intervjuer och undersökningar

  • Samverkan med expertis

  • Tester

Mer om Aakermount...

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Anm: Pivoteringsresan finns beskriven i boken “NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” och kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.