Säkra framtidens affärer!

leapphonr

AAKERMOUNT är generalister som i nära samarbete med akademi, forskning och sakkunniga inom näringslivet, förser affärsdrivande verksamheter med beslutsunderlag, whitepapers, råd och verifierade lösningar inför anpassningen till ett digitaliserat samhälle.

Genom att samla in och bearbeta information om hur teknisk utveckling, nya affärsmodeller, trender och forskning påverkar marknadens syn på vad som erbjuds – och hur – hjälper vi företag och verksamheter att utveckla nya metoder för kundrekrytering, försäljning och relationsskapande.

Så här arbetar vi
AAKERMOUNTs samarbete med näringsliv, akademi, forskning och expertis genomförs metodiskt och på ett sätt som resulterar i att konkret affärsnytta utvinns i varje steg.

Samtliga steg är utvecklade för att kunna verkställas utan fysiska möten, vilket – förutom rent klimatmässiga och ekonomiska fördelar – låter alla inblandade arbeta gränslöst.

Mer om Aakermount...

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Anm: Pivoteringsresan finns beskriven i boken “NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” och kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.