PUBLIKATIONER

Insikt som ger nya utsikter. 

Kontinuerligt publicerar vi resultaten från vår egen omvärldsbevakning och våra egna undersökningar i böcker, magasin och whitepapers. Publikationerna är kostnadsfria och beställs via formuläret, se nedan.

TEMA: SMART ARENA

Initiative 2021

I Malmös östra delar pågår planering och projektering av stadens f.n mest spännande byggprojekt: Det nya Jägersro! På i princip helt obruten mark – bortsett från hagar och träningsslingor – ska Skånska Travsällskapet uppföra ett helt nytt hästcenter. Anläggningen som ska stå färdig omkring 2024, kommer bestå av travbana, en iögonfallande publik byggnad, travskola, stallbyggnader, rekreationsområde mm, och vara ”one of its kind” i travvärlden. Projektet, som drivs under mottot Europas ledande hästcenter, är spännande och intressant av flera skäl. Dels på grund av sin storlek – nästan 50 ha – och närmast är att betrakta som ett komplett litet samhälle. Dels på grund av sin ”smartness” vad gäller hållbarhet, energilösningar, bruksvärde, ekonomisk förvaltning och besökarnas upplevelse. Det sistnämnda dessutom gränslöst vilket innebär att det inte spelar någon roll om man vill uppleva Jägersro på plats eller från en solstol i Spanien. Fysiskt och virtuellt kommer det nya Jägersro alltid ha nåt häftigt att erbjuda.

I INITIATIVE 2021 redogörs för hur arbetet med att definiera SmartArena™ Jägersro genomfördes och vad definieringsarbetet utmynnat i.

Den 48-sidiga INITIATIVE 2021 kostar inget och beställs via länken nedan.

initiativebok2021v3

INSPIRATION

NYA MÖJLIGHETER I ETT NYTT AFFÄRSLANDSKAP

publikationerv2

Hur påverkas affärerna när de i allt större utsträckning görs upp i en digitaliserad och gränslös dimension? Vilka är aktörerna som utmanar etablerade affärsmodeller och stjäl affärer? På vilket sätt kan klimatomställning, teknikskiften och samhällskriser bidra till en verksamhets utveckling?

Med ett tydligt fokus på möjligheter bjuder DIGITALA AFFÄRER på en inspirerande resa i både nutid och närtid. Innehållet bygger på en lång rad intervjuer med forskare och näringslivsrepresentanter, men också på AAKERMOUNTs egna omvärldsbevakningar och kvalitativa undersökningar.

SCENARIE

Följ med till ett gränslöst arbetsliv

publikationer-scenariev2

I allt större utsträckning arbetar och genomför vi affärer på distans. Till en början var det ett sätt att möta en världsomspännande hälsokris. Nu har arbets- och affärsliv på distans blivit det nya normala. I bransch efter bransch kan ses hur verksamheter anpassar sina metoder för att initiera och driva affärer, vilket på sikt också kommer leda till bestående förändringar på hur vi organiserar arbete och vardag.

I scenariet får du möta Ellen en helt vanlig arbetsdag några år framåt i tiden. Från det att hon går upp strax efter klockan sex på morgonen, tills hon lägger sig klockan elva på kvällen har vi baserat hennes dag på tillgänglig forskning, trender och relevanta artiklar.

BOK

Sälj- och köpbeteenden i den nya ekonomin.

En bok som ökar förståelsen för hur artificiell intelligens, sakernas internet, virtuell verklighet och mobila plattformar förändrar B2B-kundernas beteenden. Boken ger också vägledning i hur du som beslutsfattare tar dig an utmaningen att försäkra din verksamhet om en framträdande plats i den nya ekonomin.

ny-teknologi

BOK I REPRIS

Var finns pengarna i byggbranschens digitala affärer?

2017 genomförde vi två kvalitativa undersökningar med fokus på dels byggentreprenörer, dels på beställare, underentreprenörer och materialleverantörer. I del 1 frågade vi VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag hur de såg på branschens digitalisering och automatisering och vilka konsekvenser ny teknik skulle kunna tänkas få förlönsamhet och tillväxt.

I del 2 resonerade vi med arkitekter, projektörer, fastighetsägare och materialleverantörer kring vilken påverkan artificiell intelligens, sensorer och annan ny teknik skulle få för hur vi utvecklar och bygger vårt samhälle.

Den mycket snabba teknikutvecklingen väcker frågor om undersökningarna och därmed om boken fortfarande kan anses relevant. Med erfarenhet från byggprojekt som just nu engagerar oss vågar vi påstå att undersökningsresultaten är lika aktuella idag som de var 2017.

Package-Cardboard-Box-Big