INSIKT SOM GER NYA UTSIKTER.

Kontinuerligt publicerar vi resultaten från vår egen omvärldsbevakning i böcker och magasin. Publikationerna är kostnadsfria och beställs i formuläret nedan.

img_0561

TEMA: BYGG

INITIATIVE 2020

I Tillväxtverkets rapport 0253 Digitaliseringen i svenska företag framgår – än en gång – att svenska bygg- och fastighetsbolag ligger på jumboplats när det gäller digital mognad. I den mån moderna digitala lösningar används i någon omfattning så är det för att effektivisera inarbetade rutiner – inte för att skapa nya kundvärden eller ta steget in i en ny framtid. Med INITIATIVE 2020 redogör vi bland annat för hur den snabba teknikutvecklingen kan gå hand i hand med affärsutveckling. Eller mer konkret; hur ny teknik och innovation kan resultera i nya affärslösningar för företag inom bygg- och fastighetsbranscherna. INITIATIVE 2020 innehåller även ett förenklat MappingKit där du på egen hand kan göra en första utvärdering av företagets möjligheter att skapa nya, framtidsorienterade värden.

TEMA: BYGG

Var finns pengarna i byggbolagens digitala affärer?

pengar

Byggbranschen har snabbt blivit varse hur digitalisering och automatisering förändrar byggandets spelregler. De digitala lösningarnas skalbarhet, ett stort innovationsdriv, ökad klimatmedvetenhet och effektivitetsvinster som förändrat förutsättningarna för marknadsföring, försäljning och kundrelationer i bla industrin, gör sig nu gällande i byggsektorn.

Vi intervjuade VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag för att få en bild av var intäktsmöjligheterna finns när byggbolagen digitaliserar sina affärer.

TEMA: BYGG

Att planera, projektera och bygga för ett teknologiskt samhälle.

text-nwqdmjnybr7xi8sux9xwmoqys9v1gc9xahp6n5q3l8

Innovationer, trender och troliga beteende-förändringar som fastighetsägare, arkitekter, byggare och materialleverantörer måste hålla ögonen på, när sensorer och artificiell intelligens förändrar villkoren för hur vi utvecklar och bygger vårt samhälle.

BOK

Sälj- och köpbeteenden i den nya ekonomin.

En bok som ökar förståelsen för hur artificiell intelligens, sakernas internet, virtuell verklighet och mobila plattformar förändrar B2B-kundernas beteenden. Boken ger också vägledning i hur du som beslutsfattare tar dig an utmaningen att försäkra din verksamhet om en framträdande plats i den nya ekonomin.

andersbokfrilagd

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här