Nästan alla som lyckas i den digitala ekonomin har inte mer tur än andra. De har bara bättre koll…

berg3

Trendbevakning

VI HAR KOLLAT PÅ: Byggfackhandeln

Kan fackhandelns utmaningar bli startskott för en ny och ljusare framtid i den digitala ekonomin? Det råder inga tvivel om att stora delar av den specialiserade fackhandeln, främst inom [...]

VI HAR KOLLAT PÅ: Yrkesmåleriet

Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer? Det svenska byggnadsmåleriet står i en klass för sig! Välutbildade och hantverksskickliga målare kan [...]

Tankar & Idéer

Nya kunder, nån?

Alla som säljer vet det. Liksom marknadsförare och reklamfolk… Det blir allt svårare – för att inte säga nästan omöjligt i vissa branscher – att attrahera och rekrytera nya kunder. Kalla [...]

page 1 of 2

Branschspaningar

Ett vakande öga på den digitala utvecklingen i och omkring bygg- och fastighetsbranscherna. Läs online!

Ny spaning

TRÄ OCH MÖBELINDUSTRIN: Vilka möjligheter till fler och bättre affärer ser träindustrin i den digitala utvecklingen?

Andra aktuella spaningar

ARKITEKT: Kan digitala lösningar utveckla affärsrelationerna mellan arkitekter, beställare och byggindustrin?


YRKESMÅLERIET: Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer 


BYGGFACKHANDELN: Kan fackhandelns utmaningar bli startskottet för en ny ljusare framtid i den digitala ekonomin?


BOSTADSRÄTTFÖRENINGAR: Sex områden i BRF:arnas verksamhet som påverkas mer än andra av digitaliseringen.

 

logot
Vi använder vår kunskap om digitalisering, digital teknologi och insamlad fakta för att skapa värde för våra kunder.
För mer info – kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com eller på +46 (0)705 76 96 96