Whitepapers

September 2016

VILL DU VETA HUR MAN TJÄNAR PENGAR I DEN DIGITALA EKONOMIN? TALA MED DINA KUNDER!   Rapporter, studier och undersökningar säger alla samma sak; förmågan att tillvarata den pågående [...]

Juni 2016

DAGENS FÖRETAG ÖKAR SIN LÖNSAMHET MED DIGITALA LÖSNINGAR. MORGONDAGENS VINNARE HAR DIGITALISERAT SINA AFFÄRER Med digitala verktyg trimmar företagen sina processer och blir mera [...]

Maj 2016

NYA KUNDER, NÅN?   Alla som säljer vet det. Liksom marknadsförare och reklamfolk… Det blir allt svårare – för att inte säga nästan omöjligt i vissa branscher – att attrahera och [...]

Maj 2016

JUST NU SMIDS DET HEMLIGA PLANER SOM KAN SÄTTA PUNKT FÖR DITT FÖRETAGS FRAMGÅNGAR. I Europas största hamn – Rotterdam i Nederländerna – är man i färd med att anpassa sin handfasta och konkreta [...]

April 2016

TVÅ METODER FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG I DEN DIGITALA EKONOMIN: MOTGÅNGSMETODEN VS. INSIKTSMETODEN!   Motgång som metod för att digitalisera sin marknadsföring och försäljning är när du försöker [...]

Februari 2016

I DEN DIGITALA EKONOMIN ÄR BEHOVET AV RELATIONER EN HÖGST PERSONLIG ANGELÄGENHET! Kriget om kundernas ständiga uppmärksamhet och lojalitet kräver mer än bara smart teknik och automatiserade [...]

page 1 of 3

Branschspaningar

Ett vakande öga på den digitala utvecklingen i och omkring bygg- och fastighetsbranscherna. Läs online!

Ny spaning

TRÄ OCH MÖBELINDUSTRIN: Vilka möjligheter till fler och bättre affärer ser träindustrin i den digitala utvecklingen?

Andra aktuella spaningar

ARKITEKT: Kan digitala lösningar utveckla affärsrelationerna mellan arkitekter, beställare och byggindustrin?


YRKESMÅLERIET: Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer 


BYGGFACKHANDELN: Kan fackhandelns utmaningar bli startskottet för en ny ljusare framtid i den digitala ekonomin?


BOSTADSRÄTTFÖRENINGAR: Sex områden i BRF:arnas verksamhet som påverkas mer än andra av digitaliseringen.