VAR FINNS MORGONDAGENS AFFÄRER?

Omställningen till en ny teknologiskt driven ekonomi är en överlevnadsfråga för såväl näringsliv som samhälle. AAKERMOUNTs MappingKit hjälper B2B-företag att på egen hand identifiera och utvärdera nya, innovativa affärsmöjligheter inom olika verksamhetskritiska områden; Administration & Förvaltning, Drift & Underhåll, Kommunikation & Information, Produkter & Tjänster och Marknadsföring & Försäljning.

MappingKit TRANSFORMATION består av inspirationsskriften Digitala Affärer, Teknikort som i korta ordalag beskriver olika teknologiers möjligheter, en stack med Innovationskort laddade med idéer och utvecklingsmöjligheter samt en digital plattform för utvärdering av kund- och egenvärde. Den digitala plattformen innehåller även ett analysverktyg för att du ska kunna göra en inledande bedömning av vad som krävs för en lyckad implementering.

Kit:et ger dig också nödvändig vägledning i hur du använder analysresultatet för att hitta och säkra morgondagens affärer.

BESTÄLLNING

Transformation

Ja, jag beställer:
MappingKit TRANSFORMATON för 1.495:- exkl moms
ytterligare Kit för 695:-/st, exkl moms. Antal:
Jag vill att ni distribuerar Kit:en till respektive mottagare – kontakta mig.

Kit:en levereras som paket till mottagningsadressen jag anger nedan (alt flera leveransadresser om jag så önskar, se ovan). Jag betalar inget nu utan först när jag får fakturan från er.Beställare/faktureringsadress

Leveransadress (om annan än ovanstående)
Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här