Nöj dig inte med att bara vinna matchen… Förändra spelreglerna!

Nöj dig inte med att bara vinna matchen… Förändra spelreglerna!

Den hittills förhärskande tron på att den planerade och integrerade kommunikationen skapar framgång gäller i den industriella ekonomin men inte i den digitala. Idén om att kommunikation kan planeras, koordineras och delvis standardiseras, får ge vika när många kan nå många, när som helst, var som helst. I den digitala ekonomin måste vi snabbt kunna skapa nya egna branschunika spelregler för vårt erbjudande. Vi måste också våga göra det oväntade och komplettera vår kommunikationsarsenal med udda – och ibland beprövade – vapen, förutsatt att de väcker mottagarens intresse.

Är du tillräckligt snabb och lyhörd?

Den logik som hittills styrt företag, deras marknadsföring och försäljning, ställs på ända när det inte längre är möjligt att planera och kontrollera den närmaste framtiden. Vi måste agera snabbare och betydligt mera spontant, och under omständigheter som ständigt förändras.

Även när till synes snabba, effektiva och målgruppssäkra kanaler som e-postmarknadsföring, digitala nyhetsbrev, webbar, sociala medier, bloggar, appar, banners mm inte längre hjälper oss att nå det förväntade, måste vi omvärdera deras betydelse. I spelet om kunders och prospekts tid och uppmärksamhet är regelboken holistisk.

Förtjänar du mottagarens uppmärksamhet?

Den pågående digitaliseringen kräver insikt om att det är mottagaren som har makten. Vill du nå mottagaren och få dennes uppmärksamhet måste du förtjäna den – till varje pris och i varje ögonblick! Ett obevakat ögonblick och mottagaren flyttar sitt intresse till konkurrenten. Med andra ord måste du ständigt stå på tå och hålla koll på var människor och företag vänder sin uppmärksamhet.

Genom att verkligen ta dig tid att lyssna – ungefär som duktiga och framgångsrika säljare gör – kan du behålla initiativet i matchen om kunderna. Eller, till och med ändra spelreglerna till egen fördel.

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com