Två metoder för att nå framgång i den digitala ekonomin: motgångsmetoden vs. insiktsmetoden!

Två metoder för att nå framgång i den digitala ekonomin: motgångsmetoden vs. insiktsmetoden!

Motgång som metod för att digitalisera sin marknadsföring och försäljning är när du försöker ”översätta” den industriella ekonomins sanningar till den digitala. Med insikt som metod tar du istället hjälp av din marknad, nyttjar ”prototyping”, gör läxan och hamnar rätt. Båda leder förvisso framåt, men priset för motgångsmetoden blir alltför högt…

Nittiotalets- och det tidiga tjugohundratalets reklamhausse var en konsekvens av att marknadsföring och reklam var välutvecklad och sofistikerad och effektiv! Aktiviteterna var noga anpassade till det industriella tänkandet med strikta planer, smart logistik och tillverknings- och/eller säljcykler. Framgångsrika företag arbetade metodiskt med säljstimulerande aktiviteter och filade ständigt på argument och erbjudanden. Nya kommunikationskanaler skapade fler och effektiva kontaktvägar med kunder och leverantörer.
Inte konstigt alltså, att en så framgångsrik och väl beprövad logik sätter sina spår även i digitalt tänkande företags affärsmodeller.
Men, i den digitala ekonomin är det inte möjligt att planera och kontrollera den närmaste framtiden. Mottagaren kräver individuell behandling vid exakt rätt tidpunkt för att ge dig av sin uppmärksamhet. Borta är möjligheterna till standardiserade och koordinerade insatser. Valfrihet betyder inte längre mycket av allt utan skräddarsytt, enkelt och lättbegripligt.

Insikt ger goda framtidsutsikter

I det digitala affärslivet är den industriella ekonomins marknadsföringsregler och säljmodeller, inte längre effektiva eller framgångsrika. Nya köpbeteenden, oändliga valmöjligheter på en global marknad och krav på omedelbar tillfredställelse, gör marknadsförarnas och säljarnas arbete både tufft och kostsamt. Att förändra och anpassa sin verksamhet enligt ”motgångsmetoden” tar således tid och blir dyrköpt.

En långt mer effektivare, billigare och mer precist alternativ till att låta motgång leda dig framåt, är att be marknaden om insikten du behöver.

Skaffa en digital karta

Kunskap som ger dig insikt och goda utsikter att lyckas digitalt, hittar du bland kunder och prospekt. Med deras hjälp kan du kartlägga förutsättningarna för en framgångsrik etablering av ett digitalt arbetssätt eller en digital affärsmodell. Genom att samarbeta med marknaden kan du utveckla en strategi- & konceptkarta som tar dig till målet utan vare sig omvägar eller onödiga kostnader.

I ditt begär efter kunskap väjer du inte heller för att låta kunder och prospekt tycka till om en tänkt lösning – även om den riskerar ”sågning”. Steve Jobs, densmarta telefonens fader, frågade inte marknaden vad den ville ha, utan lät den istället bedöma en nästan färdig, smart telefon.

Med insiktsmetoden digitaliserar du på användarnas villkor.

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com