Just nu smids det hemliga planer som kan sätta punkt för ditt företags framgångar

Just nu smids det hemliga planer som kan sätta punkt för ditt företags framgångar

I Europas största hamn – Rotterdam i Nederländerna – är man i färd med att anpassa sin handfasta och konkreta verksamhet till den digitala ekonomins förutsättningar. Den pågående digitaliseringen i Rotterdams hamn förändrar inte bara livet för de drygt 350 000 människor som har direkt eller indirekt anknytning till hamnen, hela samhället påverkas av digitaliseringen!

Hamnens digitala konkurrent

Hamnens affärsmodell – effektiv hantering av inkommande och avgående gods – omvandlas när fysiska varor antar digital form och transporteras som ettor och nollor till 3D-skrivare, eller förvandlas till tjänster. Robotar tar över fysiska och personalkrävande arbeten och resulterar i nya arbetsroller och andra kunskapskrav på de anställda. Sensorer övervakar lastning, lossning, transportledning och ser till att allt gods dokumenteras rätt. Och når rätt mottagare.

Hamnen har fått konkurrens av digitala lösningar som förändrar hur och med vilka resurser man tjänar sina pengar.

Se upp för oförutsedda konkurrenter!

Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Och det skapar i sin tur utrymme för små teknikdrivna aktörer att stjäla etablerade företags affärer. Oavsett bransch kan du vara övertygad om att det just nu sitter orädda, uppfinningsrika människor i olika delar av världen och funderar på hur de ska göra det du gör – fast digitalt, billigare, effektivare och absolut annorlunda. Deras tillvägagångssätt bygger inte på att kopiera din produkt eller tjänst, rakt av. De utgår istället från samband och kombinationer som är möjliga endast genom digitalisering och nytänkande. Dina blivande konkurrenter är visserligen intresserade av effektivitetsvinster men ser framförallt digitaliseringen som en möjlighet till innovation och nya kundunika värden!

Ingen undkommer digitaliseringen – på gott och ont!

Många hantverksgrupper – t.ex. målare och betongarbetare – kommer möta nya arbetskamrater i robotar som swprutmålar i nybyggen, och 3D-skrivare som printar ut delar av betongkonstruktioner.
Platschefen på en byggarbetsplats använder sig av en intelligent och artificiell inköps-, beställnings- och planeringsassistent kopplad till tidplaner, tidsskillnader, BIM, kostnadsstyrning, digital bevakning av nyckelpunkter m.m.
Vår egen högt värderade bokförare kommer inom kort rationaliseras bort till förmån för en helt digital och molnbaserad bokförings- och redovisningstjänst – kanske t.o.m. certifierad av Skatteverket..?
I den digitala dimensionen har internet rollen som lärare, skola, läromedel och bibliotek för studier, medan det fysiska lärosätet är den instans som sköter examination och kvalitetssäkring.
Vin- och ölproducenter som inte når representationsstatus i Systembolagets butiker, ”rundar” nu Systembolaget genom att anlita aktörer specialiserade på alkoholbestämmelser, skatter, marketing och logistik. Dessa aktörer är renodlade kunskapsföretag och sköter administrationen mellan säljare och köpare.

Ingen vill missa tåget

Storbolagen tillsätter särskilda innovationsgrupper, eller bildar hela avdelningar, för att inte se sina affärsmodeller bli omkörda av snabbfotade uppstartsbolag. Men i många företag – oavsett storlek – ligger VD:ar och ledningsgrupper sömnlösa på nätterna på grund av digitaliseringen. Och det med rätta; någonstans därute finns det någon som med pannan i djupa veck, ser möjligheter att stjäla dina affärer.

Utveckla med insikt

Om du nu inte har resurserna eller möjligheter att, som en del storbolag, tillsätta särskilda innovationsgrupper eller bilda hela avdelningar – hur gör du då för att inte missa tåget?
Trial and error kan bli för kostsamt (tro mig, jag vet!). Utveckla internt med befintliga resurser kan fungera, men risken finns att etablerade processer styr utvecklingsarbetet. Inte ens den glada uppmaningen ”think outside the box”, är relevant i sammanhanget; i den digitala ekonomin finns nämligen ingen box!

En enkel och effektiv metod för att utveckla sin verksamhet och anpassa den till den digitala ekonomins spelregler är skaffa sig insikt via särskilt utformade Insiktsgrupper.
Vill du veta mer om hur Insiktsgrupperna kan effektivisera din kundrekrytering, stimulera försäljningen och skapa lojala kunder i en digitaliserad värld? Maila eller ring!

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com