Dagens företag ökar sin lönsamhet med digitala lösningar. Morgondagens vinnare har digitaliserat sina affärer

Dagens företag ökar sin lönsamhet med digitala lösningar. Morgondagens vinnare har digitaliserat sina affärer

Med digitala verktyg trimmar företagen sina processer och blir mera kostnadseffektiva. Men digitalisering av en verksamhet går djupare än e-handel, webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier. De är bara funktionella verktyg för effektivisering av organisationen, dess marknadsföring och försäljning. Digitalisering handlar om att anpassa sin verksamhet för att kunna tillvarata affärsmöjligheterna i en alltmer digitaliserad värld.

Plötsligt är de bara där… de teknikdrivna företagen som med nya upplägg och affärs-modeller utmanar bransch efter bransch – hotell, taxi-, musik- och filmbolag, press, bank- och finanssektorn, juridik, IT, rekrytering, språk, bevakning, handel, tillverkning etc. Ingen verksamhet med rötterna i den industriella ekonomins affärs-modeller går säker! Traditionella affärskoncept måste stöpas om för att inte bli minnen blott när digitaliseringen kan resultera i förändringar som de här…

  • Redovisnings- och bokföringsbyråer slås ut av molnbaserade tjänster där allt från kontering, bokföring, moms- och skatteredovisning, till reskontra, faktura-bevakning och likviditetsstyrning utförs automatiskt.
  • Reklam- och kommunikationsbyråer behöver se över sina affärsmodeller och sina tjänster som en följd av big data, automatiserade erbjudanden, artificiell intelligens och kundernas krav på upplevelser och äkta relationer.
  • Återförsäljare inom en lång rad branscher tvingas omdefiniera sina erbjudanden när produkter eller tjänster säljs och köps direkt över nätet. Eller rent av ändrar form! Hur ska ex bilhandeln ta sig an utmaningen när alltfler människor hyr bil efter dagsaktuellt behov istället för att äga samma bil i flera år?
  • Vilka blir de nya innovativa företag som tar hand om affärsmöjligheterna som följer med Internet of Things? T.ex. inom den förebyggande vården där s.k. wearables kan bli nav som förser vårdcentralen med info om patientens blodtryck, sömn, stressnivå och motion, samtidigt som enheten håller koll på bärarens inköp och styr honom eller henne mot hälsosammare matinköp.
  • Morgondagen skola förändras i grunden när kunskap, klassrum och pedagoger digitaliseras. Behöver samhället förse oss med mängder av skolbyggnader när stora delar av undervisningen sker på distans? Kommer nya specialiserade aktörer erbjuda skräddarsydda utbildningar på individnivå?
  • Fastighetsägare med kommersiella lokaler, kommer troligen behöva införa flexibla kontraktstider och storleksanpassningar som en följd av nya arbetssätt och nya kunskaps- och projektbaserade produktionsformer.
  • Platskontoret på byggarbetsplatsen blir en digital och delvis automatiserad lednings-central för hela byggprocessen – från ritningshantering och beställningskontroll för att undvika problem med produkter som inte passar ihop, till logistik och övervakning.
  • Inom industrin automatiserar man alla led i sina verksamheter. Robotar och digitala redskap tar hand om hela kedjan i företagens processer – från kundrekrytering och delar av försäljningen till offertarbete, utleverans och kundutbildning.

Några av exemplen som nämns är redan på god väg att verkställas, andra bygger på de möjligheter som tekniken erbjuder, samt faktiska önskemål som framkommit under våra förstudier och branschspaningar. Med andra ord saknar exemplen inte verklighetsförankring. Den stora och viktiga frågan är dock vilka affärsmöjligheter som väntar på att bli upptäckta när du digitaliserar din verksamhet.

För en del är dagens framtid redan dåtid

Många företag utgår i sitt digitala innovationsarbete från vad konkurrenterna gör, när de istället borde fokusera på de egna kundernas intresse för sina kunder. Det resulterar i att man ”innoverar” sig framåt med hjälp av en redan känd framtid, med kända förutsättningar baserade på dagens välkända industriella tänkande. Resultatet? En framtidslösning som redan är dåtid!

Hur ser dina digitala framtidsutsikter ut?

Svaret finns som sagt hos dina kunder! Eller rättare; dina kunders kunder. Med hjälp av branschvisa förstudier, konstruktion av s.k. användarpersonas och fiktiva testmodeller, kan du lägga grunden för nya digitala affärsmöjligheter och därmed nya intäkter.

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com