Byggfackhandeln

Kan fackhandelns utmaningar bli startskott för en ny och ljusare framtid i den digitala ekonomin?

Det råder inga tvivel om att stora delar av den specialiserade fackhandeln, främst inom byggsektorn, har stor betydelse och stort värde för såväl proffs som konsumenter. Ändå håller vi i allt raskare takt på att förändra våra köp-beteenden till nackdel för den handel många håller så högt. Det menar i alla fall majoriteten av de arton fackhandlare inom färg, golv/kakel och VVS vi talade med inför Vi har kollat på: Byggfackhandeln.

Den specialiserade byggfackhandelns mervärden kan mätas i god tillgänglighet, anpassade öppettider, hög kunskap- & servicenivå, ett specialiserat men brett och högkvalitativt produktutbud, relativt konkurrenskraftiga priser, och skräddarsydda tjänster. För proffs eller konsument är de påtagliga värden man visserligen efterfrågar, men som enligt tillfrågade fackhandlare inte är avgörande för var eller hur en affär slutligen görs upp.

Arton fackhandlare ser snarlika utmaningar

Handlarna vi talat med, är överens om att det blivit tuffare att driva och utveckla sina respektive verksamheter. Som skäl anges – föga förvånande – marginaler som minskar, kostnader som ökar, kunder som sviker och brist på gehör från leverantörerna. Men, det är när vi ber handlarna försöka precisera faktorerna som ligger bakom det tuffare affärsklimatet, som det blir intressant. För trots olika branschsegment och förutsättningar, pekar man ut snarlika områden där nya beteenden hos kunder och leverantörer resulterat i utmaningar av varierande kaliber…

Fackhandelns förvandling till kunskapsbank

UTMANING: Konsumenter men även proffs får vägledning, råd och hjälp med sina specifika frågor i fackhandeln men genomför sina inköp, antingen på nätet eller hos den leverantör som har lägst pris (eller tillfredsställer en köpupplevelse). MÖJLIG LÖSNING: Med hjälp av t.ex. co-creation förse produkter eller tjänster med en fackhandlarunik funktion alternativt ett mervärde som kan öka proffskundens egen konkurrenskraft eller konsumentens bruksvärde jämfört med ”standard”.

Volym går före lojalitet

UTMANING: Varumärken och produkter som handeln tidigare varit ensamma om, återfinns numera i (pris)konkurrerande e-butiker och i bygghandeln. Därtill har leverantörernas intresse för främst enskilt ägda butiker minskat betydligt, vilket lett till att man känner sig övergiven. MÖJLIG LÖSNING: Utveckla handelns möjligheter till att kraftigt utöka sitt butiks-sortiment inom byggvaror med hjälp av digitala shop-in-shop-lösningar. Utbilda personalen och inför ”byggchatt”. Stärk relationerna med ett digitalt nav för samråd och utbyten.

Bristande kunskap om digital marknadsföring och försäljning

UTMANING: Kännedomen om vad som händer på det digitala området anses som liten – också bland leverantörerna! Behovet av kunskap och erfarenhets- utbyte är stort, liksom idéer och förslag på konkreta åtgärder som kan resultera i fler affärer. MÖJLIG LÖSNING: Etablera en ”utbildande” podcast.

Framtidens fackhandel – finns den?

UTMANING: Butiken har inte utvecklats nämnvärt de senaste femtio åren. Den fungerar fortfarande i huvudsak som en samlingsplats där pengar och produkter byter ägare. Om man med dagens förutsättningar skulle konstruera en butik från scratch, hur skulle butiken då se ut? MÖJLIG LÖSNING: Innovationsråd, prototyp, digital utmanare.

Avsaknaden av innovativa redskap för att locka nya proffskunder

UPPLEVT PROBLEM: Samma gamla marknadsföringsknep funkar inte längre, det behövs nya grepp som inte kräver stora resurser för att genomföras. MÖJLIG LÖSNING: Utvecklas tillsammans med kundgrupper och testas med hjälp prototyper.

Det här var bara en del av svaren…

.. det finns en hel del annat att hämta! Dvs. mer info från ditt specifika branschsegment, som vi gärna delar med oss av. Hör av dig via mail eller telefon när du vill veta mer! Maila på anders@aakermount.com eller ring 0705 – 76 96 96.

 


Samtalen genomfördes per telefon veckorna 44 – 45, 2016. Samtliga intervjuade är butiksansvariga eller ägare.