Bakom varje lyckad digitalisering finns en nyskapande idé och väldigt stora öron.

Bakom varje lyckad digitalisering finns en nyskapande idé och väldigt stora öron.

2011 startade AAKERMOUNT landets troligen första showroom för Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality , touchskärmsteknik, 3D-glasögon och praktiskt användbara exempel på sakernas internet . (Några korta filmsekvenser från showroom:et ser du här)

 

Showroom DEMO from Anders Åkerberg on Vimeo.

Efter drygt tjugo år som ägare till en mindre, hyfsat framgångsrik och definitivt välmående reklambyrå i Malmö, kändes nystarten 2011 som ett viktigt och riktigt steg in i framtiden…

Etableringen av upplevelsecentret på Humlegatan skedde inte på en höft. Den hade föregåtts av nästan ett års omvärldsstudier och faktainsamlande. Men också av många och långa samtal med professorer och forskare inom digital kultur och kommunikation. Liksom av vetgiriga resonemang med tekniknördar, ifrågasättande kunder och leverantörer. Och för att testa, validera och så småningom sälja in konceptet; produktionen av en showrooms-prototyp, baserad på de senaste digitala upplevelseteknologierna.

Alla rätt och besöken duggade tätt

Idéen om en ”arena” för digitala upplevelser kunde tack vare det inledande undersökningsarbetet konstateras som riktig och rätt! Till den gamla fabrikslokalen i centrala Malmö kom styrelseproffs, VD:ar, affärsutvecklare, näringslivschefer, journalister, marknads- och försäljningsfolk från både Sverige och Danmark för att få inblick i hur man skapar inspirerande och hisnande digitala upplevelser. En del riktigt bra affärer kom också till stånd, men långt ifrån tillräckligt många. En missräkning som skulle visa sig bero på en allvarlig blunder från min sida…

Svaren jag borde lyssnat efter

I ivern att snabbt leva upp till intresset och nyfikenheten som showrooms-tanken väckt, hade jag övermodigt stoppat huvudet i sanden istället för att grundligt undersöka marknadens faktiska vilja och förmåga att implementera nya typer av upplevelser i sin marknadsföring, försäljning och utbildning. Insikten sved! Dels för att den så när höll på att kosta mig företaget. Dels för det var en insikt som hade varit så enkel att skaffa under test- och valideringsstadiet! Nu kom den fysiska etableringen av showroom:et istället att utvecklas till en extremt dyrbar testbädd! Något som så här i efterhand ändå skulle visa sig vara av godo. Dyr förvisso, men värd (nästan) varenda krona och hundratals sömnlösa nätter! Eftersom omvärldsstudier, kvalitativa intervjuer, teknik- utveckling och prototyper varit nödvändiga för showroom:ets tillkomst – och showroom:et oplanerat utvecklats till en utmärkt testbädd – så resulterade den olycksaliga blundern ändå i konkret affärsnytta.

Misslyckas i smått för att sen lyckas i stort!

Ekonomiskt tilltufsad tvingade mitt misslyckande fram en ny, digitalt anpassad affärsmodell och ett arbetssätt som i det stora hela numera bedrivs virtuellt. Från en digitaliserad ”arbetsplats” erbjuder AAKERMOUNT tjänster utformade för verksamheter som söker erfarenhet, kunskap och trygghet inför sin digitala transformation. Med signalspaning .., målgruppsstudier.., prototyping.., virtuella testbäddar (för att i liten skala testa, misslyckas, lära, misslyckas och lära igen) .., ett nytt sätt att kartlägga och dela in målgrupper efter deras acceptans av digitala tjänster och affärsmodeller.., och med ett tydligt fokus på konkret och mätbar affärsnytta, erbjuder AAKERMOUNT, ”digitalisten” de rätta förutsättningarna för att lyckas.

Slutsats: Det är rätt att göra fel!

Möjligheten att misslyckas i smått för att sen lyckas i stort, har sakta men säkert visat sig vara lika välkommet och intressant som showrooms-tanken en gång var. Men det finns en viktig skillnad: tekniken får nu stå tillbaka till förmån för kunskap! Att få svar på tal om en verksamhets digitalisering kan leda till verklig affärsnytta och hur man i så fall undviker dyrbara misstag, är en ödesfråga i det digitala transformationsarbetet! En av det svenska näringslivets toppar har uttryckt det så här: ”.. gör man fel är man rökt”. Med facit i hand är jag benägen att hålla med, men bara om missar möjligheten att göra fel i liten skala för att sen kunna göra rätt.

Kunskap är hårdvaluta

Här på hemsidan publiceras studier, spaningsrapporter och annat läsvärt för dig som arbetar inom bygg, fastighet och tillverkningsindustrin. Materialet bygger på våra egna löpande omvärldsspaningar, intervjuer och undersökningar och fokuserar på olika branscher affärsmöjligheter i den digitala ekonomin.

Du kan också prata konkret men förutsättningslöst direkt med mig – slå en signal på 0705 – 76 96 96 eller maila.

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com