Artificiell intelligens: Science fiction eller verklig affärsnytta?

Artificiell intelligens: Science fiction eller verklig affärsnytta?

Artificiell intelligens – AI – är här för att stanna och inte nåt för bara stora företag, universitet eller forskare. Även mindre verksamheter har mycket att vinna med AI i sina affärsprocesser. Men, som med nästan all banbrytande teknologi måste man förstå möjligheterna och implementera nya lösningar med kunden i fokus. Alltså se AI som ett affärsverktyg snarare än ett tekniskt.

Utvecklingen inom AI-området går rasande fort. Så sent som i slutet på maj fick vi höra hur en AI-assistent på muntlig order av sin ”uppdragsgivare”, ringde och bokade en mötestid. Interaktiviteten mellan AI och personen i andra änden av telefonen omfattade resonemang om olika mötesalternativ (där AI hade full koll på ”uppdragsgivarens” almanacka) och följdes av ett beslut om dag och tidpunkt.

AI som kommunikatör

Hos Associated Press använder man sig av AI för att producera artiklar om baseball från Minor League Baseball. Och i nättidningen Huffington Post resonerar man frekvent kring fördelar och nackdelar med AI-producerade texter och s.k robot-journalistik. För skribenter som arbetar med tex teknisk information, dokumentation, bruksanvisningar eller anbudshandlingar, kan artificiell intelligens med andra ord bli en konkurrent att räkna med. Det gäller för övrigt på flera andra informations-intensiva områden – t.ex marknadsföring, vårdrådgivning, finansiella tjänster, utbildning och kundservice. Inom en snar framtid är det områden som kommer att bistås, eller helt ersättas av artificiell intelligens.

Aldrig svarslös?

I juni 2018 visade IBM upp ett AI-baserat system som kan debattera med människor. Systemet ingår i ett forskningsprojekt med målet att få den artificiella intelligensen att leverera rimliga argument och motargument i olika ämnen.

Tar sig ton

Inte heller musikbranschen undgår AI. AIVA är en digital ”kompositör” som komponerar musik för bla filmer, videospel, events, reklam m.m. och är det första erkända systemet algoritmisk komposition. Med hjälp av Bach, Beethoven och andra kända kompositörer, har AIVA lärt sig att analysera mönster och tonarter från olika stycken och således kunnat skapa egna sammanhängande kompositioner. Algoritmen AIVA är baserad på djupt lärande och ”Reinforcement learning”-arkitekturer. På SoundCloud kan du hitta flera exempel på AIVA:s musikproduktion; https://soundcloud.com/user-95265362

Kvalificerad ersättare

Men om nu inte assistent-uppgifter, argumentationsförmåga eller skapande arbete övertygar om att artificiell intelligens här för att stanna, så finns det andra exempel. Bland annat några där AI med sin otroliga kapacitet att samla in och bearbeta stora mängder data, kommer förändra både vardags- och arbetsliv. Två något oväntade yrkesområden är läkarens och juristens som med AI:s insats får ovärderlig hjälp att ställa diagnoser (second opinion i tusental) och utvärdera tex andra rättsfall inför en juridisk prövning. Många av landets stora advokatbyråer använder sig redan av AI och maskininlärning för grundläggande, repetitiva arbetsuppgifter – bl.a för att hitta avvikelser eller likheter i avtalsskrifter.

Sköter säljarsnacket

Ännu ett möjligt arbetsfält för AI, tror vi är säljarens mötesbokning – ett moment som har blivit alltmer tidskrävande och som dessutom har en tendens att ”sänka” en säljarens självkänsla i takt med att bokningarna uteblir.

Med hjälp av de riktlinjer man ställer upp för AI-assistenten, kommer ”kalla säljsamtal” och bokning av pitch-möten kunna göras upp mellan en säljares och en presumtiv kunds AI. Baserat på köparens inlagda intressevärden kan säljarens produkt eller tjänst matcha köparens behov, varpå bådas AI kan komma överens om att ett möte gagnar båda parter.

En annan bokningsvariant är när en säljares AI ringer igenom en prospektlista med målet att få till stånd personliga möten med möjliga kunder. AI laddas med argument baserade på kända fakta och erfarenhet av tidigare kontakter, och kan på så sätt klargöra för köparen vilka fördelar och möjligheter ett möte kan resultera i.

Metoden är inte ny och känns igen från åttio- och nittiotalets telemarketingmanus när telefonbokare utrustades med ett på förhand skrivet manus. Manuset innehöll alla tänkbara och otänkbara motargument, och med olika samtalsflöden beroende på vad motparten svarade. Garvade telemanusförfattare hade i planeringsskedet analyserat tidigare sälj- eller bokningssamtal och på så sätt kunna förutse var i samtalet chansen till ja var som störst. Men också parera en köpares olika motargument.

Sälj- och marknadssupport

AI:s genomslag i ett företags sälj- och marknadsprocesser kommer bli stort. När det gäller att utföra rutinuppgifter och fungera som säljarens ”högra hand”, tex i tex relationsarbetet med kunderna, fungerar AI som en smart, självlärande och servicevänlig ”medarbetare”. I sammanhanget måste betonas AI:s förmåga till avancerade analyser av stora datamängder, exempelvis för att identifiera eller förutsäga kundbeteenden. Möjligheterna för marknadsavdelningen att öka träffsäkerheten i sina ansträngningar och ”vara på plats” när en köpare bestämt sig, blir därmed betydande. Förutsatt att man från marknadsavdelningens sida är medveten om att en köpare mycket väl kan nyttja sin personliga AI för tex rekommendationer och intresse-bevakningar, kan teknologin bidra till såväl bättre aktivitetsutfall som till ökad försäljning.

I takt med att AI får allt större betydelse för marknads- och säljarbetet ökar också behovet av en integritetspolicy – Privacy Management . Policyn kan bli verktyget som hjälper marknadsförarna att hitta den tunna linjen mellan vad en köpare uppskattar och vad hen tycker är irriterande eller till och med påträngande.

Börja hos kunden – inte hos teknikleverantören!

Införande av artificiell intelligens i företagets affärsprocess sker stegvis och med fokus på kundens behov, upplevelse och acceptans. Inledningsvis bör således företagets målgrupp tillfrågas för att kunna identifiera inom vilka områden det är möjligt att implementera AI. Undersökningen underlättar det fortsatta arbete med att förstå vilka lösningar som är aktuella för vilka uppgifter och i vilka affärskritiska sammanhang.

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com

Linnea Åkerberg
linnea@aakermount.com

 

Källor: Techopedia, Harward Business Review, Microsoft, Google, Huffington Post, egna kvalitativa undersökningar.