DIGITALT UTANFÖRSKAP…

DIGITALT UTANFÖRSKAP…
Konsekvensen av hastigt genomförda digitaliseringsprocesser.

Den digitala utvecklingen går i en rasande fart! Marknaden förses ständigt med nya produkter och tjänster som underlättar vardags- och arbetsliv. Men, som en konsekvens av den snabba utvecklingen ökar det digitala utanförskapet. Inte bara bland äldre och sämre lottade – även yrkesgrupper och företagets kunder och partners riskerar att bli lämnade utanför, när organisationer digitaliserar sina affärer.

Vikten av att digitalisera och anpassa sina verksamheter till den digitala ekonomins spelregler har fått många företag att lansera appar, digitala plattformar och nya tjänster som ska matcha marknadens krav och önskemål. Trots att det är åtgärder som är nödvändiga för att inte konkurreras ut av nya aktörer eller disruptiva affärsmodeller, kan digitaliseringsprocessen i många fall gå alldeles för fort!

Snabbt genomförda och dåligt förankrade digitaliseringsåtgärder kan resultera i att företagets kunder och partners inte vill eller hinner anpassa sig, och utveckla sina kunskaper om hur man bäst använder ny innovativ teknik.

I höst kommer AAKERMOUNT att erbjuda branschspecifika studier med fokus på hur ny innovativ teknik påverkar marknadens beteende.  Studierna kommer även innehålla förslag och riktlinjer på hur organisationer kan arbeta för att förhindra ett digitalt utanförskap bland ex. kunder och partners.

 

Linnea Åkerberg
linnea@aakermount.com