Människa & Teknik: 11 oktober

Människa & Teknik: 11 oktober

Hur kommer artificiell intelligens, påverka marknadsföring och försäljning i svenska företag?

Svenska företag befinner sig en skoningslös och tekniskt driven förändringsprocess som bl.a kräver nya metoder och redskap i marknadsförings- och säljarbetet. Vi har redan sett följderna av hur näthandel och sociala medier ändrat affärsförutsättningarna i små såväl som stora verksamheter och i alla typer av branscher.

Nu förväntas artificiell intelligens ta över delar av marknadsförings- och säljarbetet, inte minst inom B2B!

Den 11 oktober, med början kl 8.30, bjuds du in för att tillsammans med en handfull ledande befattningshavare inom näringslivet, en grupp studenter vid Malmö Universitet och oss dyka ner i konsekvenser, möjligheter och fördelar som artificiell intelligens kan ge upphov till. Med fokus på marknadsföring och försäljning B2B, kommer föredrag, undersökningsresultat och efterföljande diskussioner ge dig som deltagare kunskap, förståelse och grundförutsättningar för fortsatta utvecklingssamtal inom AI-området.

Mötet den 11 oktober inträffar på Malmö Universitet och avslutas ca kl 11.00, men vi ser förstås möjligheter till att mötet blir startskottet för fortsatta kontakter deltagarna emellan.

Du anmäler ditt intresse för mer information genom att skicka ett mail till linnea@aakermount.com, men vi påpekar att först till kvarn gäller.

___________________________________________________________________

Människa & Teknik är ett återkommande mötesforum dit mindre grupper universitetsstudenter och näringslivsrepresentanter bjuds in för att tillsammans med oss och sakkunniga utväxla tankar, idéer, visioner och erfarenheter inom områden kopplade till marknadsföring och försäljning i den nya ekonomin. För dialogens och det goda utbytets skull är antalet deltagare begränsat till maximalt tio från näringslivet och fyra universitets-studerande.