Digital byggarbetsplats

Digital byggarbetsplats

 

Som ett inledande steg har en student vid Malmö Universitet undersökt vilka utmaningar inom materialflöden och logistik som en byggarbetsplats drabbas av under uppförandeprocessen. Med studien som utgångspunkt har vi tillsammans med Malmö Universitet identifierat och konkretiserat lösningar som gagnar byggplatslogistik och materialhantering.  

Rapport kommer göras tillgänglig hösten 2022.