LessWater

 

”…eller vad gör vi när vanligt vatten blir något mycket ovanligt?”

 

Om bara ca tio år kommer världens behov av grundvatten vara 40% större än tillgången. Inte ens Sverige med förhållandevis god tillgång på grundvatten (kommunalt eller via borrad eller grävd brunn) kommer kunna undvika de utmaningar som uppstår när vårt viktigaste livsmedel börjar sina. För verksamheter med stora behov av rent vatten blir det således självklart att försöka hitta smarta, vattenbesparande lösningar.

Tillsammans med studenter och forskare vid Malmö Universitet, specialistföretag inom sensorteknik och verksamheter inom samhällsbyggnation kommer vi under hösten 2022 presentera såväl lösning som prototyp baserade på de faktiska förutsättningar som råder på anläggningar med stora behov av grundvatten.