Den virtuella stadsbyn

Den virtuella stadsbyn

 

Metaverse – eller cyberrymd – är den upplevelse av text, ljud och bild som kan nås via internet. Begreppet har blivit vanligt för att beskriva tredimensionella miljöer som återfinns i datorspel och olika digitala gemenskaper. Som användare rör du fritt dig med hjälp av grafiska datoranimerade figurer – avatarer – i en virtuell värld på internet.  Den visade världen kan bestå av exempelvis naturområden, landsbygd, städer, stadsdelar och byggnader i vilka användarna kan träffa och interagera med varandra, prata, bygga och göra upp affärer. Ur ett näringslivsperspektiv kan ett metaversum således fungera som testarena men framför allt som en avgörande beståndsdel i en framgångsrik affärsmodell eller ett affärskoncept.

Baserat på våra erfarenheter från experimentella förstudier och utvecklings-projekt inom AR, VR, 3D, IoT och virtuella miljöer har vi skapat och utvecklat en virtuell stadsby – KOLONiN, en plattform för att testa och utveckla idéer med koppling till metaverse. På www.kolonin.site kan du läsa mer.