Digitala Framtidsutsikter 2018

Den pågående digitaliseringen leder till fundamentala förändringar för bygg- och fastighetsbranschernas aktörer och leverantörer. Det handlar inte enbart om hur det dagliga arbetet inom planering, projektering, produktion och förvaltning kan effektivsiseras med hjälp av teknologi. I minst lika stor utsträckning handlar det om hur man genomför sina affärer och om överlevnad.

Med hjälp av omvärldsspaning, faktainsamling och intervjuer med branschfolk får vi värdefulla kunskaper om bygg- och fastighetsbranschernas digitala utveckling i och utanför Sverige. I vilken riktning går branschernas sälj- och köpbeteenden? Hur ser framtiden ut? Vad behöver du troligen göra för att faktiskt ha en?

Fem studier á 995:-
DIGITALA FRAMTIDSUTSIKTER 2018 utkommer med fem studier – tre under våren och två under hösten. Varje studie bygger på faktabaserade undersökningar och intervjuer med relevanta branschsegment, och redovisas skriftligen.

Koll på din branschs digitala framtidsutsikter får du här:

    JA TACK, jag beställer förkryssade studier i serien Digitala Framtidsutsikter 2018 enligt nedan. Studierna skickas till mig som pdf:er till angiven e-adress. Med min beställning godkänner jag att ni sparar mina kontaktuppgifter enligt de förutsättningar som redovisas nedan. Jag betalar inget nu utan först när jag får faktura i samband med leverans av studien/studierna.

    Jag är nyfiken på framtiden och vill ha följande studier:

    Mina kontaktuppgifter:    För faktureringen:


    Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här