Metodbok

Säkra beslut när det mesta är osäkert.

Insikten om att teknikskifte och klimatomställning kommer förändra allt för alla, är utmanande för en del, ångestframkallande för andra. Inom näringslivet ställs beslutsfattare och ledningsgrupper inför en rad svåra frågor som kräver nytänkande, mod och kunskap för att kunna besvaras.  Men att fatta beslut och agera utifrån välkända och i många avseenden, trygga spelregler, är bortkastad tid. Framtiden är nämligen inte vad den en gång var! Vilket MetodBoken noggrant skärskådar och bygger svar och lösningar på. Bokens drygt hundratjugo sidor fördelade på tolv kapitel, innehåller förutom beskrivningar, matriser och metodval också väl avgränsade arbetspaket – med konkreta åtgärder – som definierar både målbild och vägen dit. Och framför allt; varför framtiden skapas av den som vågar visa vägen!

AAKERMOUNTs MetodBok kostar SEK 1.900:- exkl moms och inkluderar en timmes konsulttid som kan användas fritt i anslutning till ett eller flera kapitel i boken. 

metodbok

Exempel på innehåll:

 • Skapa en framtidsbild.
  Hur kommer vi dit och hur vet vi att vi kommit rätt?
 • Innovera mera.
  Kartläggning, redskap och utvärdering.
 • Förklaringsmodeller, framtidsscenarier.
  Varför då och hur gör man?
 • Målgruppsstudier.
  Den kvalitativa undersökningens metodik och genomförande.
 • Insiktspaneler.
  Hjälp på vägen från de som inte vet att de faktiskt vet.
 • Söka innovationsbidrag.
  Håller vår idé måttet? Hur går vi tillväga för att söka?

Min beställning!

  Jag beställer MetodBok och får den levererad till nedanstående adress. Priset är 1.900:- exkl moms och inkluderar 1 timmes konsultation att användas i anslutning till valfritt/valfria kapitel i boken. Jag betalar inget nu utan först när jag får boken levererad.

  Fakturamottagare:

  Beställare:

  Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här