Att planera, projektera och bygga fastigheter för ett digitaliserat samhälle.

Med hjälp av bla sensorteknik, 3D-skrivare, AI-assisterade inköp, standarder för handel och affärskommunikation, digital upplevelseteknik mm, förändras byggandets villkor i rask takt.

Nya arbetsformer, med bland annat fler projektliknande egenanställningar, ökar kraven på fastighets-ägaren att kunna erbjuda flexibla kontorslösningar och utökad service.

Digitala redskap och smarta lösningar gör våra hem anpassningsbara oavsett var i livet vi befinner oss. En barnfamiljs behov för att få livet att fungera liknar inte alls behoven hos en äldre som vårdas i hemmet istället för på institution.

Nya utmaningar kräver nya svar
Att planera, projektera och producera fastigheter för morgondagens boende och företagande kräver insikt om den pågående digitaliseringen och affärsmöjligheterna den erbjuder.

I den femte studien i vår serie DET DIGITALA SPRÅNGET klarlägger vi vilka vägar digital teknik och digitala innovationer tar i byggbranschen. Vidare hur branschens olika aktörer ser på utvecklingen och dess möjligheter.

Studie i två delar
I del ett redovisar vi vilka trender och utvecklingssteg som just nu etablerar sig i kedjan från planering via byggande till brukandet.

Del två av studien är en kvalitativ undersökning där fastighetschefer, arkitekter, byggentreprenörer och materialleverantörer förklarat vilka områden som har störst sannolikhet att förändras till följd av digitalisering och automation. Vidare vilka huvudutmaningar respektive branschsegment måste hantera på grund av den tekniska utvecklingen.

Studien riktar sig till verksamheter som har fastighetsägare, arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer och underentreprenörer som viktiga målgrupper. Studien levereras som PDF direkt till din mailadress.

Priset är SEK 1.900:- exkl moms och faktureras angiven adress. Alla beställningar bekräftas i mail till beställaren innan leverans.

    JA TACK, jag beställer studien ”ATT PLANERA, PROJEKTERA OCH ..” och får den 12 sidor långa rapporten som PDF i min mail. Beloppet – SEK 1.900:- exkl moms – faktureras. Med min beställning godkänner jag att ni sparar mina kontaktuppgifter enligt de förutsättningar som redovisas nedan. Jag betalar inget nu utan först när jag får faktura i samband med leverans av studien.

    Mina kontaktuppgifter:    För faktureringen:


    Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här