En studie av hur byggbolagen påverkas
av digitaliseringen och vilka följder den
får för materialleverantörerna.

I motsats till vad många tror handlar byggbranschens digitalisering inte enbart om teknik och innovativa lösningar för att projekten ska kunna genomföras snabbare och enklare. I lika stor utsträckning handlar den tekniska utvecklingen om förändrade sälj-, köp- och beslutsbeteenden.

När byggentreprenörerna digitaliserar sina arbetsprocesser – bland annat genom att sätta digitala verktyg i händerna på yrkesarbetare och installera trådlösa nätverk vid första spadtaget – skapas nya affärsmöjligheter för den som tidigt sätter sig in i branschens nya villkor och förutsättningar.

Vad säger branschen?
Den fjärde studien i vår serie DET DIGITALA SPRÅNGET, är baserad på personliga intervjuer med VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag. Den genomfördes under 2017 och resulterade i identifieringen av fem områden som byggbolagen menar kan utveckla samarbetet mellan entreprenörer och leverantörer. Bland annat påpekas att man…

.. vill driva olika utvecklingsprojekt tillsammans med leverantörsledet

.. har blivit alltmer osäkra som beställare pga av digitaliseringen och skulle uppskatta nya metoder för informationsspridning, marknadsföring och försäljning.

.. ser nya roller för sina leverantörer i delar av byggprocessen.

I studien pekas också på de möjligheter till djupare samarbeten som finns inom utbildning, omvärldsbevakning, miljö- och kvalitetsledning, implementering av tekniska innovationer, osv. Studien riktar sig särskilt till aktörer inom byggmaterialsegmentet och levereras som PDF direkt till din mailadress.

Priset är SEK 4.900:- exkl moms och faktureras angiven adress. Alla beställningar bekräftas i mail till beställaren innan leverans.

    JA TACK, jag beställer studien ”EN STUDIE AV HUR BYGGBOLAGEN..” och får den 18-sidiga rapporten som PDF i min mail. Beloppet – SEK 4.900:- exkl moms – faktureras. Med min beställning godkänner jag att ni sparar mina kontaktuppgifter enligt de förutsättningar som redovisas nedan. Jag betalar inget nu utan först när jag får faktura i samband med leverans av studien.

    Mina kontaktuppgifter:    För faktureringen:


    Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här