AAKERMOUNT startade våren 1989 och var mellan 1991 och fram till slutet av 2014 en av södra Sveriges mest framgångsrika konsultbyråer inom direktmarknadsföring Mellan 2012 och 2015 drev AAKERMOUNT även ett show-room för digitala säljupplevelser; bland annat AR och VR. Åren 2015 till 2017 har använts för att i egen regi och tillsammans med en handfull visionära uppdragsgivare, utveckla, testa och verifiera metoder som hjälper organisationer att anpassa sina affärsmodeller till den nya ekonomins spelregler.

NYA UTMANINGAR KRÄVER
NYA SVAR

  Nya utmaningar
  kräver nya svar

När den tekniska utvecklingen ritar om kartan för vilka produkter och tjänster som erbjuds, hur affärer initieras och genomförs, och hur relationer hålls vid liv, behövs kunskap, förståelse och ett öppet förhållningssätt till krafterna som driver marknadens beteende och beslut. Första steget i Branschstudien är att samla in fakta om den tekniska utvecklingen och vilka

trender och beteenden som just nu håller på att etableras i din bransch. Baserat på vad som framkommer i steg ett och dina frågeställningar, genomför vi steg två;
en kvantitativ undersökning av hur din målgrupp förhåller sig till teknikutveckling, olika scenarier, visioner samt vilka utmaningar de anser sig måste kunna hantera i nutid, närtid och framtid.