0
Posted

Bostadsrättsföreningar

Sex områden i BRF:arnas verksamhet som troligen kommer påverkas mer än andra av digitaliseringen. Samtliga berör dig! Som leverantör – eller leverantör till en leverantör med [...]

0
Posted

Byggfackhandeln

Kan fackhandelns utmaningar bli startskott för en ny och ljusare framtid i den digitala ekonomin? Det råder inga tvivel om att stora delar av den specialiserade fackhandeln, främst inom [...]

0
Posted

Yrkesmåleriet

Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer? Det svenska byggnadsmåleriet står i en klass för sig! Välutbildade och hantverksskickliga målare kan [...]

0
Posted

Trä och möbelindustrin

Kan trä och möbelindustrin stärka sin konkurrenskraft med hjälp av leverantörernas digitalisering? Den digitala revolutionen slår igenom också i den traditionsrika men välutvecklade svenska trä- [...]