SmartArena™

Arbetsmetod för att identifiera, paketera och validera tekniska lösningar och innovationer som skapar affärsmässiga och långsiktigt hållbara värden för intressenter och besökare på publika anläggningar
inom kultur, sport och event.

Vad är smart på en smart arena?

Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på vad vi anser vara upplevelser, vad vi konsumerar och hur, samt vilka metoder vi använder för att driva och utveckla en besöksberoende verksamhet. Det går inte att värja sig mot teknikutvecklingen när det är den som ger upphov nya upplevelser, nya sälj- och köpbeteenden och förändrade konkurrensförhållanden. Att bortse från digitalisering och automatiserings betydelse för arenas framgång leder alltså inte nånstans – utom möjligen till undergång.

En arenas smartness definierar vi i fem områden: Infrastruktur, Drift & Underhåll, Ekonomisk förvaltning, Marknadsplats och Delningsekonomi. Områdena hänger ihop, påverkar varandra och är förutsättningar för den smarta arenans existens.

granslosarenaB

Närvarande, därvarande eller både ock.., det är smart!

Den smarta arenan är en gränslös arena som välkomnar möten i alla dess former – fysiska såväl som virtuella. Det är en plats där digital teknik och innovationer skapar nya, fantastiska upplevelser, oväntade mervärden och spännande, sociala relationer.

Infrastruktur

Öppna nätverk för distribution av tjänster och lösningar relaterade till artificiell intelligens, Internet of Things, Virtual Reality, Augmenter Reality, BigData, BlockChain mm.

Delnings-ekonomi

Lösningar, funktioner och applikationer som medger effektiv delning av arenans fasta tillgångar och tekniska utrustning. Delning av marknadsinformation mellan olika intressenter. Erbjuda tjänster för försäljning, uthyrning och administration, debitering av hyror, provisioner och avgifter.

Drift & Underhåll

Lösningar, funktioner och applikationer för att mäta, reglera, styra, automatisera, bevaka, behovsreglera, administrera. Upprätthålla och utveckla klimat- och hållbarhetsmål. Erbjuda mervärden för brukare och besökare, ex vid in- och utpassage, guidning, bokningar av kontorsplats, mötesrum, seminarier, teknisk utrustning, talstyrning, översättningar, restaurangbesök etc.

Marknadsplats

Lösningar, funktioner och applikationer för att mäta, reglera, styra, automatisera, bevaka, behovsreglera, administrera. Upprätthålla och utveckla klimat- och hållbarhetsmål. Erbjuda mervärden för brukare och besökare, ex vid in- och utpassage, guidning, bokningar av kontorsplats, mötesrum, seminarier, teknisk utrustning, talstyrning, översättningar, restaurangbesök etc.

Ekonomisk förvaltning

Lösningar, funktioner och applikationer för att effektivisera miljöarbetet, skapa underlag för investeringsbeslut och åtgärder, utveckla kommersiella tjänster inom ex uthyrning, sponsring och försäljning, automatisera kommunikationsinsatser och omvärldsbevakning.

granslosarenaB

Marknadsdriven process

SmartArena™ är en metod som i fyra steg tar en arena från uppstart till beslut om genomförande.
Varje steg är ett väl avgränsat arbetspaket som listar olika aktiviteter

UPPSTART

• Faktainsamling
• Målgruppsdefinition
• Funktionsinventering
• Processplan

KARTLÄGGNING

• Omvärldsspaning
• Aktuell forskning
• Undersökningar
• Avgränsningar

UTVÄRDERING

• Scenarier
• Målgruppsstudier
• Definition SmartArena™
• Prototyp

VALIDERING

• Testbädd
• Resultat
• Beslut
• PitchBook

SÅ HÄR SKA DET NYA JÄGERSRO BLI EN SMART ARENA!

Skånska Travsällskapet – ägare till Jägersro travbana har beslutat uppföra en ny, modern och framtidsorienterad anläggning för hästsporter med fokus på trav. Den nya anläggningen ska bli ett ledande hästcenter i Europa och attrahera hästsportens publik, dess utövare och verksamheter. Det nya Jägersro ska också erbjuda fantastiska upplevelser och aktiviteter som skapar och ökar tillströmningen av besökare. Dock inte nödvändigtvis enbart fysiska sådana – också virtuella besökare är hjärtligt välkomna.

Läs mer här

“Men smart är inte enbart en fråga om klimatanpassning och hållbarhet. Smartness påverkar också på vilket sätt vi producerar och konsumerar varor och tjänster. Tänk musik- och videostreaming, affärsmöten på distans, teknik som låter oss göra trevligare saker än att klippa gräs, stå i kö och vänta på vår tur eller för all del; slå i lexikon för att översätta ord och uttryck från något obekant språk.

Det smarta Jägersro omfattar hur man driftar och underhåller anläggningen; hur man håller kostnaderna nere och investerar rätt; hur man skapar lönsamhet och nya intäktskällor med hjälp av innovativ teknik; utvecklar nya attraktiva upplevelser samt hur man nyttjar anläggningen så optimalt som möjligt, tex genom att hyra ut tillgångar som annars står stilla långa tider.

För att reda ut målgruppernas förutsättningar, krav och önskemål har vi delat in dem i olika behovskategorier. Dessa listas sen som funktioner under SmartMedarbetare, SmartLedning, SmartBrukare, SmartPartner och SmartBesökare. Det är viktigt att vi håller allt prat om teknik och lösningar utanför tills vi rett ut vilka funktioner som gör en arena smart”.

Jon Holmström

Saddle,With,Stirrups,On,A,Back,Of,A,Horse

Metodägare SmartArena™
AAKERMOUNT
Box 5036
200 71 MALMÖ
www.aakermount.com

Kontakt
Anders Åkerberg
0705 76 96 96
anders@aakermount.com

KeyPartner
TransportLead AB
Fredsgatan 1
411 07 GÖTEBORG
www.transportlead.com

Kontakt
Jon Holmström
0793 075009
jon.holmstrom@transportlead.com