FOKUSOMRÅDEN

Med fokus på nya beteenden i en förändrad värld.

Digitalisering är inte så mycket en teknisk utmaning som en utmaning i att försöka förstå hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ny teknik.

Inte heller är behovet av snabb klimatomställning en teknologisk  utmaning. Snarare en utmaning för vår  livsstil. 

Den industriella ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, tillhandahåller och erbjuder varor och tjänster. Inom psykologin, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning är man medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden vilket kan få förödande konsekvenser för behovet av förändringar, men också för verksamheter som inte inser att deras “business as usual” kan vara en del av problemet.

AAKERMOUNT bevakar trender och beteendeförändringar, sammanställer beslutsunderlag, ger råd, samt utvecklar och testar nya affärsmetoder och lösningar inom för närvarande sju områden.

Byggproduktion
Fastigheter
Publika anläggningar
Transport
Kultur
Marknad
Metaverse

FOKUSOMRÅDEN

Med fokus på nya beteenden i ett förändrat affärslandskap.

Digitaliseringen är inte en teknisk utmaning. Den verkliga utmaningen är att vi inte på förhand vet hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ny teknik.

Den industriella ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, tillhandahåller och erbjuder varor och tjänster. Inom psykologin, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning är man medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden vilket kan få förödande konsekvenser för verksamheter som inte skaffar sig insikt om hur människor förväntas agera i en ny digital kontext.

AAKERMOUNT bevakar trender och beteendeförändringar, sammanställer beslutsunderlag, ger råd, samt utvecklar och testar nya affärsmetoder och lösningar inom för närvarande sex områden.

Byggproduktion

Med smart teknik, sensorer och digitalisering genomgår byggprocessen stora förändringar, bland annat när det gäller materialflöden, transporter och graden av automatisering. Den uppkopplade byggarbetsplatsen ger upphov till nya, effektiva samarbetsformer och skapar förutsättningar för nya affärsmodeller.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till
anders@aakermount.com

Fastigheter

Under senare år har graden av smartness börjat spela en allt större roll för en fastighets lönsamhet och attraktionskraft. Med digitala plattformar, automatisering, sensorer och olika upplevelseredskap kan en fastighet uppgraderas inom rad olika områden. Från drift & underhåll och ekonomisk förvaltning till möjligheter att med innovativ teknik skapa nya mervärden och etablera lösningar för delningsekonomi.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till anders@aakermount.com

Publika anläggningar

SmartArena™ är en arbetsprocess som på ett effektivt och metodiskt sätt gör det möjligt att identifiera, paketera och validera tekniska lösningar och innovationer som skapar attraktiva mervärden för ägare, brukare och besökare. Med hjälp av ny teknik kan en arenas begränsade upptagningsområde övergå till att bli gränslöst vilket skapar nya intäktsmöjligheter inom sport, kultur och event.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?

Maila en rad till anders@aakermount.com

Arbete

Människor och varor transporteras dagligen runtom i världen. Mobilitet utgör grunden för vår samhällsutveckling och vårt levnadssätt men skapar samtidigt stora påfrestningar och problem för såväl klimat som för infrastruktur. Människans uppfinningsförmåga har dock resulterat i utvecklingen av en ny digital infrasruktur – internet –, 3D-skrivare som möjliggör produktion på plats, självkörande fordon och resfria möten. Men det är en utveckling som också förändrar vårt sätt att arbeta och utveckla verksamheter.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?

Maila en rad till anders@aakermount.com

Hållbarhet

Hållbarhet och klimatanpassning befinner sig högt upp i människors medvetande och får allt större utrymme i olika valsituationer. Hållbarhet och klimat är vår tids största utmaningar och är avgörande för vår fortsatta existens. De är också utmaningar som i redan i närtid kommer att tvinga fram och leda till förändringar i beteenden och konsumtionsmönster.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?

Maila en rad till anders@aakermount.com

Marknadsplatsen


Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?

Maila en rad till anders@aakermount.com