Människa och Teknik

Kunskap är hårdvaluta.
Resten är bara teknik.

Människa & Teknik är ett återkommande forum för utbyte och förmedling av tankar och ideer som ökar förståelsen för vad som händer och är på väg att hända till följd av klimatanpassning, teknikutveckling och förändrade beteenden.

Kännetecknande för Människa & Teknik är mixen av inbjudna företrädare från näringslivet som tillsammans med akademi, forskning och sakkunniga delar med sig av erfarenheter, aktuell forskning och goda exempel.

Människa & Teknik bedrivs företrädesvis i digitala kanaler och i vår podd Reaktoriet, men förekommer också ”live”. Människa & Teknik aviseras i vårt nyhetsbrev.

– Håll dig informerad här.

Människa och Teknik

Kunskap är hårdvaluta.
Resten är bara teknik.

Människa & Teknik är ett återkommande forum för utbyte och förmedling av tankar och ideer som ökar förståelsen för vad som händer och är på väg att hända till följd av klimatanpassning, teknikutveckling och förändrade beteenden.

Kännetecknande för Människa & Teknik är mixen av inbjudna företrädare från näringslivet som tillsammans med akademi, forskning och sakkunniga delar med sig av erfarenheter, aktuell forskning och goda exempel.

Människa & Teknik bedrivs företrädesvis i digitala kanaler och i vår podd Reaktoriet, men förekommer också ”live”. Människa & Teknik aviseras i vårt nyhetsbrev.

– Håll dig informerad här.