AAKERMOUNT startade våren 1989 och var mellan 1991 och fram till slutet av 2014 en av södra Sveriges mest framgångsrika konsultbyråer inom direktmarknadsföring Mellan 2012 och 2015 drev AAKERMOUNT även ett show-room för digitala säljupplevelser; bland annat AR och VR. Åren 2015 till 2017 har använts för att i egen regi och tillsammans med en handfull visionära uppdragsgivare, utveckla, testa och verifiera metoder som hjälper organisationer att anpassa sina affärsmodeller till den nya ekonomins spelregler.

Dina kunder

VISAR VÄGEN 
TILL FRAMTIDEN!

Dina kunder visar
vägen
till framtiden!

En Målgruppsstudie ger dig god insikt om framtidsutsikterna och –möjligheterna i ditt företags branschsegment. Studien genomförs som en s.k kvalitativ undersökning, baserad på personliga intervjuer och har fokus på beteende, förväntningar och visioner på kort och lång sikt. Som utgångspunkt använder vi en övergripande frågeställning med tillhörande frågeguide.

Svaren utvärderas och matchas mot den nya ekonomins förutsättningar, den teknologiska utvecklingen samt din verksamhets villkor, och ger dig god vägledning och ett väl förankrat beslutsunderlag. Centrala
beståndsdelar i beslutsunderlaget är

”proof-of-concept” och en genomförande-beskrivning som i detalj förklarar åtgärder och aktiviteter.  För att komma ytterligare ett steg närmare en trygg framtid i den nya ekonomin, erbjuder vi även provningar i en testbädd.

Som man testbäddar får man ligga
i den nya ekonomin
.
Baserat på vad som framkommer i Målgruppsstudien ansvarar vi för utvecklandet av en”high-fidelity-prototyp”. Prototypen testas därefter i en verklighetstrogen, avgränsad miljö där vi utvärderar en satsnings bärighet, affärsmässighet, konsekvenser m.m.