Säkra framtidens affärer!

Tekniksprång, global uppvärmning och nya sociala mönster förvandlar våra beteenden i snabb takt. Förändringarna är genomgripande och så oförutsägbara att enda möjligheten att förutse framtiden är att skapa den själv.

I samverkan med akademi, forskning, experter och sakkunniga förser vi företag och organisationer med inspiration, fakta och hjälpmedel som gör många av de svåra framtidsfrågorna begripliga och möjliga att besvara och förhålla sig till.

 AAKERMOUNT fungerar således som nav för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling och utvärdering. Det ökar möjligheterna till överlevnad och  framgång i en osäker värld.

Genom dokumenterade arbetsmetoder  hjälper vi affärsdrivande organisationer att anpassa sina verksamheter till ett samhälle i förvandling. Vårt arbete är evidensbaserat och bygger på systematisk användning av flera kunskaps- och faktakällor.

  • Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar

  • Samverkan med branschexpertis, forskare, universitet och utvecklare

  • Kvantitativa och kvalitativa undersökningar

  • Utvärdering och validering

Mer om Aakermount...

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Anm: Pivoteringsresan finns beskriven i boken “NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” och kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.

Säkra framtidens affärer!

leapphonr

Tekniksprång, ökad klimatinsikt och nya sociala mönster omvandlar kunders, partners och konkurrenters beteenden i rask takt. Förändringarna är så genomgripande och oförutsägbara att enda möjligheten att förutse framtiden är att själv skapa den.

I samverkan med akademi, forskning, experter och sakkunniga förser vi företag och organisationer med inspiration, fakta, resurser och värdeskapande nätverk som gör många av de svåra framtidsfrågorna enklare att besvara. 

AAKERMOUNT fungerar således som ett kunskaps- och faktanav i vilket nya affärs-modeller och -lösningar kan utvecklas, testas och så småningom implementeras. 

Genom dokumenterade metoder, smarta redskap, en rad olika  tjänster samt nätverk i och utanför Sverige, hjälper vi organisationer att identifiera, utveckla och ta beslut som säkrar framtidens affärer. Vårt arbete är evidensbaserat och bygger på systematisk användning av flera kunskaps- och faktakällor: 

  • Trend- och forskningsrapporter, litteratur
  • Kvalitativa och kvantitativa undersökningar
  • Samverkan med branschexpertis, forskning, universitet och högskolor
  • Prototyper, tester, testbäddar
Mer om Aakermount...

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Anm: Pivoteringsresan finns beskriven i boken “NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” och kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.