Pitch Deck & Guide Book

Kreativitet och kunskap är framtidens råvaror. Resten är bara teknik!

Vi står inför omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och beteendemönster. Behovet av att justera produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. 

Att ta hjälp av ny teknik för att anpassa befintliga erbjudanden och produktionsmetoder räcker inte för att uppfylla kraven på klimatanpassning och hållbarhet. Digitalisering och automatisering utgör för all del viktiga redskap i arbetet med att effektivisera verksamhetskritiska områden. Men, de tillåter inte per automatik att vi kan fortsätta verka och leva som vanligt.

AAKERMOUNT utvecklar affärskoncept där insikt om teknikens möjligheter är en förutsättning, men där kunskap och kreativitet är de outtömliga resurser som en verksamhets framtid skall byggas på.  

För att nå framtiden i tid behövs beslutsunderlag – antingen i form av ett Pitch Deck där konceptets bärande ide och utvecklingsmöjligheter redovisas, eller i form av en Guide Book där konceptet dessutom validerats genom bland annat målgruppsstudier och prototyping. 

Pitch Deck & Guide Book

Kreativitet och kunskap är framtidens råvaror. Resten är bara teknik!

Vi står inför omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och beteendemönster. Behovet av att justera produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. 

Att ta hjälp av ny teknik för att anpassa befintliga erbjudanden och produktionsmetoder räcker inte för att uppfylla kraven på klimatanpassning och hållbarhet. Digitalisering och automatisering utgör för all del viktiga redskap i arbetet med att effektivisera verksamhetskritiska områden. Men, de tillåter inte per automatik att vi kan fortsätta verka och leva som vanligt.

AAKERMOUNT utvecklar affärskoncept där insikt om teknikens möjligheter är en förutsättning, men där kunskap och kreativitet är de outtömliga resurser som en verksamhets framtid skall byggas på.  

För att nå framtiden i tid behövs beslutsunderlag – antingen i form av ett Pitch Deck där konceptets bärande ide och utvecklingsmöjligheter redovisas, eller i form av en Guide Book där konceptet dessutom validerats genom bland annat målgruppsstudier och prototyping. 

Pitch Deck

Pitch Deck tar avstamp i den rådande samhällsutvecklingen, trender och relevant forskning.  Syftet är främst att ge svar på vilka möjligheter din organisation  har att förflytta verksamheten till ett nytt affärslandskap, samt vilka förutsättningar som behöver uppfyllas. Ett Pitch Deck innehåller även konkreta förslag på åtgärder som gagnar organisationens marknadsmässiga utveckling. Vidare var på en innovationsgraf ett presumtivt affärskoncept befinner sig i förhållande till bransch och utveckling i övrigt.

Pitch Deck

Pitch Deck tar avstamp i den rådande samhällsutvecklingen, trender och relevant forskning.  Syftet är främst att ge svar på vilka möjligheter din organisation  har att förflytta verksamheten till ett nytt affärslandskap, samt vilka förutsättningar som behöver uppfyllas. Ett Pitch Deck innehåller även konkreta förslag på åtgärder som gagnar organisationens marknadsmässiga utveckling. Vidare var på en innovationsgraf ett presumtivt affärskoncept befinner sig i förhållande till bransch och utveckling i övrigt.

Guide Book 

Guide Book (som inkluderar valda delar av ett Pitch Deck) är ett beslutsunderlag baserat på a) inventering, b) kartläggning, c) utvärdering samt d) validering. Den inledande inventeringen ger bland annat svar på var en organisation befinner sig, vart den vill eller bör komma och vilka teknologier som kan komma ifråga för att nå målet. Kartläggningen består bla av kvantitativa och kvalitativa undersökningar som ger nödvändig input av målgruppers inställningar och visioner, men också ger sin syn på ett scenarie. I valideringsfasen hårdtestas en hypotes eller en enkel prototyp, antingen via sk prototyping eller mot en branschpanel, innan den slutligen förädlas för att kunna valideras i en testbädd.

Guide Book 

Guide Book (som inkluderar valda delar av ett Pitch Deck) är ett beslutsunderlag baserat på a) inventering, b) kartläggning, c) utvärdering samt d) validering. Den inledande inventeringen ger bland annat svar på var en organisation befinner sig, vart den vill eller bör komma och vilka teknologier som kan komma ifråga för att nå målet. Kartläggningen består bla av kvantitativa och kvalitativa undersökningar som ger nödvändig input av målgruppers inställningar och visioner, men också ger sin syn på ett scenarie. I valideringsfasen hårdtestas en hypotes eller en enkel prototyp, antingen via sk prototyping eller mot en branschpanel, innan den slutligen förädlas för att kunna valideras i en testbädd.