Nya utmaningar kräver nya svar!

NÅGRA HITTAR DU I INITIATIVE no 4.

När klimatomställning, begynnande resursbrist och teknikutveckling ritar om kartan för hur vi bygger vårt samhälle och lever våra liv, behövs insikt om möjligheterna som formar framtidens näringsliv.

I magasinet INITIATIVE no 4 läser du mer om affärsklimatet i en oförutsägbar värld. Ur innehållet:

Ska vi anpassa oss för att kunna fortsätta leva som vanligt eller ska vi ta fajten och förändra vår livsstil?
Rapport från en AI-resa med Vinnova-stöd.
Innovationsprojekt: Digital byggarbetsplats.
Den virtuella stadsbyn. En plats i metaversum.

Det 48-sidiga magasinet är kostnadsfritt och skickas med post till adressen du anger nedan.

Tillsammans med magasinet bifogas framtidsscenariet PERSONLIG FRÅNVARO. DIGITAL NÄRVARO. En heldag i morgondagens affärslandskap.

    JAVISST, skicka INITIATVE no 4 + framtidsscenariet till min adress nedan.

    Skicka magasinet till:


    Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här