DET DIGITALA SPRÅNGET IV

En studie av hur byggbolagen påverkas av digitaliseringen och vilka följder den får för materialleverantörerna.

Klicka här!

Sveriges byggentreprenörer håller sakta på att vakna upp till en ny annorlunda värld där den digitala transformationen skär som en glödhet kniv genom alla branschens sektorer.
I motsats till vad många tror handlar det mindre om teknik och innovativa lösningar som gör att jobben kan genomföras snabbare och enklare – desto mer om hur digitaliseringen förändrar sälj-, köp- och beslutsbeteenden hos branschens alla intressenter.

När byggentreprenörerna digitaliserar sina arbetsprocesser – bland annat genom att sätta digitala verktyg i händerna på yrkesarbetare och installera trådlösa nätverk vid första spadtaget – skapas nya affärsmöjligheter för den som tidigt sätter sig in i branschens nya villkor och förutsättningar.

Vad säger branschen?
Den fjärde branschstudien i vår serie DET DIGITALA SPRÅNGET, är baserad på kvalitativa intervjuer med VD och Affärsutvecklare på åtta av landets femtio större byggföretag. Studien genomfördes under 2017 och resulterade i identifieringen av fem områden som kan förvandlas till digitala mervärden.

I branschstudien matchar vi byggentreprenörernas huvudutmaningar mot tillgänglig digital teknik och genomförbara lösningar.

För mer information och prisuppgift..
.. kontakta Anders Åkerberg på 0705 – 76 96 96 alternativt på mail; anders@aakermount.com