Näringsliv och akademi i samverkan.

Marknaden domineras inte längre av de stora aktörerna. Nu är det de snabba, flexibla och innovativa organisationerna som allt oftare står som vinnare. Skälet är enkelt. De stora och tungrodda lyckas inte återuppfinna sig själva! Kodak förlorade mot digitalkameran. Skivbolagen mot Spotify. Resebyråerna mot flyg- och hotellbolagens bokningssajter. Storbankerna mot nischade aktörer inom finansiering, investering och spar. Och så vidare..

Vi ser nu hur traditionsbundna branscher inom bla samhällsbyggnadssektorn står på tur, dels på tjänstesidan men också inom materialförsörjning, försäljning och marknadsnärvaro.

Innovation och utveckling kommer som så många gånger förr, bli viktigare än pengar och patent när nya, disruptiva lösningar förändrar affärsmodeller och villkor. 

Steget från behovet av insikt till viljan att innovera – och att faktiskt göra det – behöver inte vara särskilt stort, långt eller ens kostsamt. Inte om det görs metodiskt och i samverkan med akademi och forskning.

Tillsammans med Malmö Universitet bedriver AAKERMOUNT en rad olika samverkansprojekt vilka genomförs enligt nav-metodiken nedan.

Näringsliv och akademi i samverkan.

Marknaden domineras inte längre av de stora aktörerna. Nu är det de snabba, flexibla och innovativa organisationerna som allt oftare står som vinnare. Skälet är enkelt. De stora och tungrodda lyckas inte återuppfinna sig själva! Kodak förlorade mot digitalkameran. Skivbolagen mot Spotify. Resebyråerna mot flyg- och hotellbolagens bokningssajter. Storbankerna mot nischade aktörer inom finansiering, investering och spar. Och så vidare..

Vi ser nu hur traditionsbundna branscher inom bla samhällsbyggnadssektorn står på tur, dels på tjänstesidan men också inom materialförsörjning, försäljning och marknadsnärvaro.

Innovation och utveckling kommer som så många gånger förr, bli viktigare än pengar och patent när nya, disruptiva lösningar förändrar affärsmodeller och villkor. 

Steget från behovet av insikt till viljan att innovera – och att faktiskt göra det – behöver inte vara särskilt stort, långt eller ens kostsamt. Inte om det görs metodiskt och i samverkan med akademi och forskning.

Tillsammans med Malmö Universitet bedriver AAKERMOUNT en rad olika samverkansprojekt vilka genomförs enligt nav-metodiken nedan.