SCENARIER

FRAMTIDEN ÄR INTE
VAD DEN VAR IGÅR!

I ett urbaniserat, klimatfokuserat och teknologiskt drivet samhälle har innovationer och smart teknik en viktig och betydande roll i människors liv. På grund av den höga utvecklingstakten förändras ständigt förutsättningarna – men framför allt på förväntningarna – på produkter, tjänster och affärsmodeller.

Det oerhört snabba och oftast oförutsägbara framåtskridandet –  och kravet på att vara införstådd med hur digitalisering och innovationer påverkar en verksamhet – gör det svårt att hänga med i utvecklingen. Att dessutom skaffa sig kännedom om hur marknaden användande av produkter och tjänster påverkas av utvecklingen, är i det närmaste omöjligt utan sakkunnig hjälp.

​​Med ett teknologiskt nutids- och närtidsfokus tillhandahåller ​​AAKERMOUNT scenarier baserade på bekräftad information om hur ny, innovativ teknik kan förväntas påverka människor och företag.

Genom att samla in relevanta statiska underlag och forskningsresultat, bevaka trender och teknisk utveckling samt genomföra kvantitativa undersökningar, förser vi företag och organisationer med väl underbyggda scenarier inom fyra verksamhetskritiska områden: Administration, Service, Produkter & Tjänster samt Marknadsföring & Försäljning.

Scenarierna bidrar till att öka kunskapsnivån om sambandet mellan teknikutveckling och beteende och vilka konsekvenser det kan få för ett företags utveckling och överlevnad.

SCENARIER

FRAMTIDEN ÄR INTE
VAD DEN VAR IGÅR!

sketchphone

I ett urbaniserat, klimatfokuserat och teknologiskt drivet samhälle har innovationer och smart teknik en viktig och betydande roll i människors liv. På grund av den höga utvecklingstakten förändras ständigt förutsättningarna – men framför allt på förväntningarna – på produkter, tjänster och affärsmodeller.

Det oerhört snabba och oftast oförutsägbara framåtskridandet –  och kravet på att vara införstådd med hur digitalisering och innovationer påverkar en verksamhet – gör det svårt att hänga med i utvecklingen. Att dessutom skaffa sig kännedom om hur marknaden användande av produkter och tjänster påverkas av utvecklingen, är i det närmaste omöjligt utan sakkunnig hjälp.

​​Med ett teknologiskt nutids- och närtidsfokus tillhandahåller ​​AAKERMOUNT scenarier baserade på bekräftad information om hur ny, innovativ teknik kan förväntas påverka människor och företag.

Genom att samla in relevanta statiska underlag och forskningsresultat, bevaka trender och teknisk utveckling samt genomföra kvantitativa undersökningar, förser vi företag och organisationer med väl underbyggda scenarier inom fyra verksamhetskritiska områden: Administration, Service, Produkter & Tjänster samt Marknadsföring & Försäljning.

Scenarierna bidrar till att öka kunskapsnivån om sambandet mellan teknikutveckling och beteende och vilka konsekvenser det kan få för ett företags utveckling och överlevnad.