HotSpot Øresund

En undersökning om de framtida affärsutsikterna i Öresundsregionen med omnejd.

Ja, jag vill delta i undersökningen och får inom kort ett frågeformulär via mail.

Genom att fylla i mina kontaktuppgifter nedan är jag medveten om följande:

• Mitt deltagande i undersökningen är frivilligt.
• Jag kan när som helst avsluta mitt deltagande.
• Mina svar kommer att sammanställas med övriga deltagares, utvärderas och ligga till grund för en skriftlig rapport, studien ”HotSpot Øresund”.
• Data som jag lämnar ifrån mig i undersökningen avidentifieras och kommer inte kunna härledas till mig.
• Mitt namn eller min organisation kommer inte utan skriftligt medgivande från min sida, i någon form offentliggöras i rapporter, publikationer eller andra media.
• Efter avslutade undersökning kommer mina kontaktuppgifter med koppling till undersökningens genomförande och utskicket av framtidsstudien (inkl omvärldsspaning mm), att raderas.