Kreativitet och kunskap är framtidens råvaror. Resten är bara teknik!

Vi står inför omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och beteendemönster. Behovet av att justera produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. 

Att ta hjälp av ny teknik för att anpassa befintliga erbjudanden och produktionsmetoder räcker inte för att uppfylla kraven på klimatanpassning och hållbarhet. Digitalisering och automatisering utgör för all del viktiga redskap i arbetet med att effektivisera verksamhetskritiska områden. Men, de tillåter inte per automatik att vi kan fortsätta verka och leva som vanligt.

AAKERMOUNT utvecklar affärskoncept där insikt om teknikens möjligheter är en förutsättning, men där kunskap och kreativitet är de outtömliga resurser som en verksamhets framtid skall byggas på.  

För att nå framtiden i tid behövs beslutsunderlag och vägledning, utvecklade och pedagogiskt åskådliggjorda i en Förstudie respektive en Projektbeskrivning. 

Kreativitet och kunskap är framtidens råvaror. Resten är bara teknik!

Vi står inför omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och beteendemönster. Behovet av att justera produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. 

Att ta hjälp av ny teknik för att anpassa befintliga erbjudanden och produktionsmetoder räcker inte för att uppfylla kraven på klimatanpassning och hållbarhet. Digitalisering och automatisering utgör för all del viktiga redskap i arbetet med att effektivisera verksamhetskritiska områden. Men, de tillåter inte per automatik att vi kan fortsätta verka och leva som vanligt.

AAKERMOUNT utvecklar affärskoncept där insikt om teknikens möjligheter är en förutsättning, men där kunskap och kreativitet är de outtömliga resurser som en verksamhets framtid skall byggas på.  

För att nå framtiden i tid behövs beslutsunderlag och vägledning, utvecklade och pedagogiskt åskådliggjorda i en Förstudie respektive en Projektbeskrivning. 

Med fokus på nya beteenden i en förändrad värld.

Digitaliseringens utmaningar handlar mindre om teknik, desto mer om att förstå hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ny teknologi. 

Den industriella ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, tillhandahåller och erbjuder varor och tjänster. Inom psykologin, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning är man medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden vilket kan få förödande konsekvenser för behovet av förändringar. Motsvarande gäller även för verksamheter som inte inser att deras “business as usual” utgör det grundläggande problemet. 

AAKERMOUNT omvärldsbevakar, undersöker, utvecklar scenarier och förklaringsmodeller, författar projektbeskrivningar, visualiserar, beteendetestar och utvärderar koncept inom sex områden. 

Byggproduktion

Fastigheter

Publika anläggningar

Kultur

Handel B2B

Transport

Med fokus på nya beteenden i en förändrad värld.

Digitaliseringens utmaningar handlar mindre om teknik, desto mer om att förstå hur människor beter sig när de kommer i kontakt med ny teknologi.

Den industriella ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, tillhandahåller och erbjuder varor och tjänster. Inom psykologin, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning är man medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden vilket kan få förödande konsekvenser för behovet av förändringar. Motsvarande gäller även för verksamheter som inte inser att deras “business as usual” utgör det grundläggande problemet.

AAKERMOUNT omvärldsbevakar, undersöker, utvecklar scenarier och förklaringsmodeller, författar projektbeskrivningar, visualiserar, beteendetestar och utvärderar koncept inom sex områden.

Byggproduktion

Med smart teknik, sensorer och digitalisering genomgår byggprocessen stora förändringar, bland annat när det gäller materialflöden, transporter och graden av automatisering. Den uppkopplade byggarbetsplatsen ger upphov till nya, effektiva samarbetsformer och skapar förutsättningar för nya affärsmodeller.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till 
anders@aakermount.com

Fastigheter

Under senare år har graden av smartness börjat spela en allt större roll för en fastighets lönsamhet och attraktionskraft. Med digitala plattformar, automatisering, sensorer och olika upplevelseredskap kan en fastighet uppgraderas inom rad olika områden. Från drift & underhåll och ekonomisk förvaltning till möjligheter att med innovativ teknik skapa nya mervärden och etablera lösningar för delningsekonomi.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till anders@aakermount.com

Publika anläggningar

SmartArena är en arbetsprocess som på ett effektivt och metodiskt sätt gör det möjligt att identifiera, paketera och validera tekniska lösningar och innovationer som skapar attraktiva mervärden för ägare, brukare och besökare. Med hjälp av ny teknik kan en arenas begränsade upptagningsområde övergå till att bli gränslöst vilket skapar nya intäktsmöjligheter inom sport, kultur och event.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till 
anders@aakermount.com

Kultur

Kultur är en av samhällsbyggets viktigaste beståndsdelar. Bild, design, skulptur, musik, litteratur, hantverk och skådespel stimulerar vår kreativitet och vår individuella och samhälleliga utveckling. Kulturens yttringar väcker känslor och ger oss tillfredsställelse som i takt med den ökade digitaliseringen kan upplevas oberoende av tid och rum. Till skillnad från flertalet produkter och tjänster är kulturupplevelser således inte särskilt resurskrävande varför de kan konsumeras utan begränsningar.  

Vill du veta mer eller ser du möjligheter till ett samarbete inom området?

Maila en rad till linnea@aakermount.com

Handel B2B

Den snabba och ibland oförutsägbara tekniska utvecklingen, skapar nya sälj- och köpbeteenden hos människor och företag. Krav på lättillgängliga produkter och tjänster, med ett stort mått av skräddarsydda funktioner och mervärden, är förutsättningar för att ha en chans att överleva på en digitaliserad marknad. En plats där snabbfotade teknikföretag över en natt kan stjäla dina affärer…

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till linnea@aakermount.com

Transport

Människor och varor transporteras dagligen runtom i världen. Mobilitet utgör grunden för vår samhällsutveckling och vårt levnadssätt men skapar samtidigt stora påfrestningar och problem för såväl klimat som för infrastruktur. Människans uppfinningsförmåga har dock resulterat i utvecklingen av en ny digital infrastruktur (internet), 3D-skrivare som möjliggör produktion på plats, självkörande fordon och resfria möten. Men det är en utveckling som också förändrar vårt sätt att arbeta, driva och utveckla verksamheter.

Vill du veta mer eller ser möjligheter till ett samarbete inom området?
Maila en rad till anders@aakermount.com