DIGITALISERING
INNOVATIONER
NYA BETEENDEN

AAKERMOUNT ökar näringslivets förståelse för hur digitalisering och innovationer förändrar villkoren för marknadsföring, försäljning och relationer.

Genom att förmedla fakta och kunskap om hur forskning och ny teknik påverkar marknadens beteenden; genomföra kvalitativa undersökningar; utveckla och testa nya metoder samt skapa branschvisa mötesplatser för tankeutbyte och nätverkande, möjliggör AAKERMOUNT en framgångsrik anpassning till den nya ekonomins spelregler.