BUSINESS AS
USUAL IS BAD
FOR BUSINESS!

AAKERMOUNT förser dig med kunskap och metoder för att skapa nya lönsammna affärer i en ny och förändrad värld.

Digitalisering, automatisering och hög innovationstakt påverkar affärsvillkoren i alla branscher. Genom att förmedla kunskap och fakta om hur ny teknik och ökad klimatinsikt förändrar sälj- och köpbeteenden, och genom att förse näringslivet med konkreta lösningar, möjliggör AAKERMOUNT framgångsrika och lönsamma etableringar i ett nytt affärslandskap.

Läs mer...

Den klassiska ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar och tillhandahåller varor och tjänster. Inom psykologin, marknadsföring och försäljning är man dock medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av tidigare erfarenheter, hur val presenteras och i vilka sammanhang. Det är ett beteende som kan få förödande konsekvenser för verksamheter som inte på förhand skaffar sig kunskap om hur människor agerar i en ny digital kontext.

Verktyg DIY
Omställningen till en teknologiskt driven ekonomi, med nya beteenden som följd, är en av näringslivets viktigaste frågor. AAKERMOUNTs verktygslåda DIY hjälper affärsdrivande verksamheter att identifiera nya affärsmöjligheter, förändrade arbetssätt och den personliga integritetens genomslagskraft i värdekedjan.

Insiktspaneler
Insiktspanelen erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att undersöka om digitaliseringsprojektet är på rätt väg eller inte.  I panelen sammanförs uppdragsgivaren med kunniga och väletablerade branschrepresentanter, som återkopplar med värdefull och vägledande input.

Målgruppsstudier
Kvalitativ undersökning av målgrupper. Ger bl.a. svar på förväntade beteenden i ett nytt affärslandskap där digitalisering och klimatfrågan styr behov och önskemål. I Målgruppsstudien ingår förutom personliga intervjuer, också prototypframställning och testbädd.

Beställning

NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER

andersbokfrilagd

JA TACK, jag vill utan kostnad beställa boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER.Genom din beställning godkänner du att vi sparar angivna kontaktuppgifter under tolv månader från det att vi tar emot din beställning. Uppgifterna använder vi enbart för att sända dig beställd information och/eller erbjuda tjänster som faller inom ramen för AAKERMOUNTs affärsverksamhet. Erhållna kontaktuppgifter säljs ej vidare eller kommer på annat vis annan part till del. Du kan när som helst utan kostnad begära utdrag ur kontaktregistret för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig. AAKERMOUNT försäkrar att dina kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer pga oaktsamhet från vår sida, slarv eller påtagliga brister i datasäkerheten. Ytterligare information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här