Tomorrow’s way of doing business

AAKERMOUNT förser näringslivet med inspiration, kunskap, metoder och lösningar för att skapa nya affärsmöjligheter i en ny och förändrad värld.

Digitalisering, automatisering och hög innovationstakt påverkar affärsvillkoren i alla branscher. Genom att förmedla kunskap och fakta om hur ny teknik och ökad klimatinsikt förändrar sälj- och köpbeteenden, och genom att förse näringslivet med konkreta lösningar, möjliggör AAKERMOUNT framgångsrika och lönsamma etableringar i ett nytt affärslandskap.

Publikationer                                     Insiktspaneler

MappingKit                                     Prototyping