Tomorrow’s way of doing business

AAKERMOUNT förser affärsdrivande verksamheter med beslutsunderlag, redskap och tjänster för att skapa en framtid i en ny och förändrad värld.

Klimatomställning, tekniksprång och samhällskriser förändrar människors beteenden och ger djupgående effekter på konsumtionsmönster och affärsmodeller. Genom inspiration, omvärldsbevakning, kartläggning och beteendetester rustar AAKERMOUNT företag och organisationer för resan till framtiden.

Publikationer                                     Insiktspaneler

MappingKit                                     Prototyping