Gör dig redo för
det digitala språnget!

splash

Genom att undersöka och analysera hur den digitala utvecklingen förändrar beteende och affärer inom bygg- och fastighetsbranscherna, förser vi dess aktörer med beslutsunderlag och proof of concept på nya digitala värden och affärsmöjligheter.

Den pågående digitaliseringen förändrar byggandets och förvaltandets alla processer i en allt snabbare takt. Vare sig det gäller planering, projektering, produktion, materialförsörjning, drift, underhåll eller brukande, påverkas

affärsmöjligheter och arbetsmetoder av digital teknologi och digitalt anpassade affärsmodeller.

Vinna eller försvinna i den digitala ekonomin?
I den digitala ekonomin bestämmer ingen längre villkoren i sin egen bransch. Oavsett om det handlar om att effektivisera eller automatisera den dagliga verksamheten, eller utveckla nya innovativa affärslösningar, behövs insikt om konsekvenserna för ett redan etablerat beteende. Eller, om ”det nya” faktiskt blir svaret på något latent efterfrågat…?

Kunskap är hårdvaluta. Resten är bara teknik!

AAKERMOUNT är ett oberoende kunskapsföretag som förser affärsdrivande verksamheter och branschorganisationer med beslutsunderlag, proof of concept/ prototyper och vägledning i deras anpassning till den digitala ekonomin. Med fokus på digitala affärsmöjligheter erbjuder vi branschstudier, rapporter, omvärldsanalyser, konsulttjänster och föredrag.

För aktuella referenser; kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com

Nya utmaningar kräver nya svar!

shutterstock_40786501

När digitaliseringen ritar om kartan för hur affärer initieras, genomförs och leder till nya, behövs kunskap, förståelse och ett nytt förhållningssätt till krafterna som driver marknadens beslut.

MÅLGRUPPSSTUDIER

Läs mer

Klara, färdiga, gå!
Med en Målgruppsstudie får du god insikt i de digitala framtidsutsikterna och -möjligheterna i företagets branschsegment.

Målgruppsstudien genomförs som kvalitativa intervjuer med fokus på beteende, förväntningar och visioner på kort och lång sikt. Som utgångspunkt använder vi en övergripande frågeställning med tillhörande frågeguide.

Svaren utvärderas och matchas mot branschens generella förutsättningar och de möjligheter som digital teknologi erbjuder, och ger dig god vägledning och ett väl förankrat beslutsunderlag. En väsentlig beståndsdel i underlaget är en så kallad ”low-fidelity prototype” som bl.a ligger till grund för studiens ”proof-of-concept”.
För mer info – kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com eller
på +46 (0)705 76 96 96.

BRANSCHPANELER

Läs mer

Låt din digitala satsning gå en match..
Att låta en planerad digital satsning gå en match mot någon av våra branschvisa målgruppspaneler är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att göra rätt istället för om.

Vi har etablerat yrkesgrupperade branschpaneler i Sverige, Norge och Danmark samt paneler med beslutsfattare i en handfull europeiska länder.
Paneldeltagarna har till uppgift att bedöma bl.a idéer, åtgärder, aktiviteter, upplägg och funktionalitet, och dela med sig av synpunkter och professionella råd. I förekommande fall underlättas panelarbetet av en s.k ”high-fidelity prototype”.

Panelernas arbete är sekretessbelagt och sker via digitala kanaler. Insamlandet av åsikter och råd genomförs enligt en särskild modell och under några få dagar.
För mer info – kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com eller
på +46 (0)705 76 96 96.

TESTBÄDD

Läs mer

Som man testbäddar får man ligga i den digitala ekonomin.
Ett lika betydelsefullt som centralt moment i leveransen av ett väl genomarbetat och verifierat beslutsunderlag, är den så kallade ”high-fidelity prototypen”.

Prototypen kan vara sprungen ur antingen Branschpanelen, eller vara resultatet av ett separat uppdrag.

För att prototypen ska kunna fullgöra sitt ändamål behöver den en verklighetstrogen miljö att arbeta i. Med andra ord en testbädd som möjliggör provningar och utvärderingar av den digitala satsningens bärighet, affärsmässighet, följder m.m. Testbädden utgör således en väl avgränsad miljö där eventuella brister, misslyckanden eller fel välkomnas. Liksom naturligtvis alla förslag till förbättringar och nya infallsvinklar.

För mer info – kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com eller
på +46 (0)705 76 96 96.

KUNSKAPSSHOP

Läs mer

Digitala framtidsutsikter.. bara oss emellan!
Sedan vår egen omfattande digitala tranformation 2015 och flera pivoteringar därefter, producerar vi årligen ett stort antal omvärldsspaningar, två-tre branschstudier och en mängd lägesrapporter, ägnade att belysa och beskriva den digital utvecklingen inom byggindustrin, fastighetssektorn och retail.
Skrifterna levereras som PDF:er och du beställer dem enkelt här.

BRANSCHPANELER

Läs mer

Hur lyckas du med din digitala affärs-satsning? Börja med goda råd från våra branschpaneler!
AAKERMOUNT har inrättat ett antal olika målgruppspaneler inom bygg- och fastighetssektorerna i Sverige, Norge, Danmark och en handfull europeiska länder. De homogent sammansatta panelerna har till uppgift att dela med sig av professionella råd och synpunkter som i sin tur kan bidra till en framgångsrik digital etablering. Med svaren som underlag ger vi dig förslag på lämpliga åtgärder i en digital affärsplan.

Paneldeltagarnas arbete är sekretessbelagt och sker via digitala kanaler. Insamlandet av åsikter och synpunkter genomförs enligt en noga definierad metodik vilken baseras på att deltagarna är ovetande om dels varandra, dels om vår uppdragsgivares identitet.

Mer info? Skicka ett mail till
anders@aakermount.com

WHITEPAPERS

Läs mer

Var finns framtidens intäkter?
Omställningen till den digitala ekonomin är en av näringslivets viktigaste frågor. Det är med digitaliseringen som utgångspunkt som nya affärsidéer skapas liksom nya affärsmodeller och företag. Det är också inom det digitala området som osäkerheten är stor och ångesten som djupast. Därför publicerar vi löpande belysande whitepapers baserade på våra egna mycket omfattande omvärldsbevakningar.

Läs dem online här!

Twitter

anders

Anders Åkerberg
VD, projektledare och skribent med fokus på strategier och operativa lösningar som främjar kundrekrytering, försäljning och relationer i den digitala ekonomin.

Har drivit AAKERMOUNT Marknadsutveckling sedan 1989 och genomfört en rad säljstimulerande aktiviteter och projekt för bla Akzo Nobel/Nordsjö, Telia, Cardo (Europe), Nordea, AXIS, Johns Manville AB, Trelleborgs Hamn, Ducati Motorcyklar, Förenade Bil, HSB,

Casco, Wagner Spraytechnic AG, FIATAGRI, SIS Swedish Standards Institute, Intermed (Italien) mfl. Kan från en lång och omfattande uppdragslista presentera en lång rad väldokumenterade case.

Från att sen starten 1989 och fram till 2010-talets början ha arbetat utifrån den industriella ekonomins principer, togs 2012 beslutet att fullt ut transformera AAKERMOUNT till den digitala ekonomins spelregler. Som en konsekvens därav etablerades landets troligen första showroom för digitala, säljstimulerande upplevelser. Ett beslut som utöver blod, svett, tårar och pengar, också resulterade i omfattande erfarenhet och kunskap av hur man bör och inte bör digitalisera sin marknadsföring och försäljning.

Använder nu sina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med medarbetare och ett välrenommerat tekniskt team, hjälpa företag och organisationer att bli vinnare i den digitala ekonomin.

Vad kul att se dig här!

cropp

Den pågående digitaliseringen erbjuder goda möjligheter för framsynta företag i bygg- och fastighetsbranscherna att utveckla sina affärer och skapa fördelar de blir ensamma om på marknaden. Men för att ha en framtid i den digitala ekonomin behövs kunskap… Hör av dig till Anders så får du veta mer.

anders
linnea
lindaaakerm
screen-shot-2018-03-21-at-11.59.57-am
START       TJÄNSTER      OMVÄRLD       PUBLICERAT       OM OSS       MEDARBETARE
AAKERMOUNT Marknadsutveckling AB
Box 5036, 200 71 MALMÖ