DIGITALISERING
INNOVATIONER
NYA AFFÄRSMODELLER

AAKERMOUNT ökar förståelsen för hur digital utveckling skapar nya affärsmöjligheter.

Digitaliseringen förändrar affärsvillkoren för verksamheter inom alla områden. Inte minst inom Bygg Fastighet och Transport. Genom att förmedla fakta och kunskap om hur ny teknik och ökad klimatinsikt öppnar upp för nya sätt att leverera nya varor och tjänster, möjliggör AAKERMOUNT en framgångsrik etablering i den nya ekonomin.

Läs mer...

Den klassiska ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar och tillhandahåller varor och tjänster. Inom psykologin, marknadsföring och försäljning är man dock medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av tidigare erfarenheter, hur val presenteras och i vilka sammanhang. Det är ett beteende som kan få förödande konsekvenser för verksamheter som inte på förhand ska!ar sig kunskap om hur människor agerar i en ny digital kontext. Väsentliga inslag i kartläggningen av beteenden utgörs av våra tjänster…

Kartläggning
Omställningen till en ny teknologiskt driven ekonomi är en av näringslivets viktigaste frågor. AAKERMOUNTs MappingKit, hjälper affärsdrivande verksamheter att identifiera och utvärdera nya affärsmöjligheter inom fyra verksamhetskritiska områden: Administration Service Produkter & Tjänster Marknad & Försäljning.

Scenarier
För att förstå måste man uppleva. Att på ett begripligt sätt förklara och beskriva hur ny teknologi kan komma att påverka människor och företag i en bransch, kan vara både avgörande och utvecklande.

Insiktspaneler
Insiktspanelen erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att undersöka om digitaliseringsprojektet är på rätt väg eller inte.  I panelen sammanförs uppdragsgivaren med kunniga och väletablerade branschrepresentanter, som återkopplar med värdefull och vägledande input.

Målgruppsstudier
Kvalitativ undersökning av målgrupper. Ger bl.a. svar på förväntade beteenden i ett nytt affärslandskap där digitalisering och klimatfrågan styr behov och önskemål. I Målgruppsstudien ingår förutom personliga intervjuer, också prototypframställning och testbädd.