DIGITALISERING
INNOVATIONER
NYA AFFÄRSMODELLER

AAKERMOUNT ökar förståelsen för hur digital utveckling skapar nya affärsmöjligheter.

Digitaliseringen förändrar affärsvillkoren för verksamheter inom alla områden. Inte minst inom Bygg Fastighet och Transport. Genom att förmedla fakta och kunskap om hur ny teknik och ökad klimatinsikt öppnar upp för nya sätt att leverera nya varor och tjänster, möjliggör AAKERMOUNT en framgångsrik etablering i den nya ekonomin.

Läs mer...

AAKERMOUNT ökar förståelsen för hur digital utveckling skapar nya affärsmöjligheter.

Digitaliseringen förändrar affärsvillkoren för verksamheter inom alla områden. Inte minst inom Bygg Fastighet och Transport. Genom att förmedla fakta och kunskap om hur ny teknik och ökad klimatinsikt öppnar upp för nya sätt att leverera nya varor och tjänster, möjliggör AAKERMOUNT en framgångsrik etablering i den nya ekonomin. Väsentliga inslag i kartläggningen av beteenden utgörs av våra tjänster…

Människa & Teknik Forum
En mötesplats där aktörer inom våra programområden (bygg, fastighet och transport), får möjlighet att möta akademi, forskning och expertis för att under avspända former utbyta erfarenheter och få nya svar på nya utmaningar.

Insiktspaneler
Insiktspanelen erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att undersöka om digitaliseringsprojektet är på rätt väg eller inte.  I panelen sammanförs uppdragsgivaren med kunniga och väletablerade branschrepresentanter, som återkopplar med värdefull och vägledande input.

Målgruppsstudier
Kvalitativ undersökning av målgrupper. Ger bl.a. svar på förväntade beteenden i ett nytt affärslandskap där digitalisering och klimatfrågan styr behov och önskemål. I Målgruppsstudiens ingår förutom personliga intervjuer, också omvärldsbevakning och prototyping.

Scenarier
För att förstå måste man uppleva. Att på ett begripligt sätt förklara och beskriva hur ny teknologi kan komma att påverka människor och företag i en bransch, kan vara både avgörande och utvecklande.