DIGITALISERING
INNOVATIONER
NYA BETEENDEN

Den klassiska ekonomins syn på människan bygger på att vi som individer agerar och reagerar rationellt. Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar och tillhandahåller varor och tjänster. Inom psykologin, marknadsföring och försäljning är man dock medveten om att människor inte alltid gör det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av tidigare erfarenheter, hur val presenteras och i vilka sammanhang. Det är ett beteende som kan få förödande konsekvenser för verksamheter som inte på förhand skaffar sig kunskap om hur människor agerar i en ny digital kontext.

Läs mer...

AAKERMOUNT ökar förståelsen för hur digital transformation och ett ökat klimatfokus förändrar affärsvillkoren för verksamheter inom sektorerna bygg, fastighet och transport. Genom att förmedla fakta och kunskap om hur forskning, ny teknik och ökad klimatinsikt påverkar marknadens beteende, möjliggör AAKERMOUNT en framgångsrik anpassning till den nya ekonomins spelregler.

Människa & Teknik Forum
En mötesplats där aktörer inom våra programområden (bygg, fastighet och transport), får möjlighet att möta akademi, forskning och expertis för att under avspända former utbyta erfarenheter och få nya svar på nya utmaningar.

Insiktspaneler
Insiktspanelen erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att undersöka om digitaliseringsprojektet är på rätt väg eller inte.  I panelen sammanförs uppdragsgivaren med kunniga och väletablerade branschrepresentanter, som återkopplar med värdefull och vägledande input.

Målgruppsstudier
Kvalitativ undersökning av målgrupper. Ger bl.a. svar på förväntade beteenden i ett nytt affärslandskap där digitalisering och klimatfrågan styr behov och önskemål. I Målgruppsstudiens ingår förutom personliga intervjuer, också omvärldsbevakning och prototyping.

Scenarier
För att förstå måste man uppleva. Att på ett begripligt sätt förklara och beskriva hur ny teknologi kan komma att påverka människor och företag i en bransch, kan vara både avgörande och utvecklande.