Vinna eller försvinna i den digitala ekonomin?

shutterstock_109313033ff
F

ramtidens affärer är digitala! Men, det innebär inte att vi kan marknadsföra och sälja samma tjänster och produkter som vi alltid gjort, fast i digitala kanaler. För att förtjäna en plats i den digitala ekonomin måste vi utveckla och anpassa affärsmodeller och erbjudanden till helt nya spelregler.

I den digitala ekonomin kan ingen längre bestämma villkoren för sin egen bransch. Snabbfotade konkurrenter skapar nya smarta lösningar som över en natt förändrar marknadens beteenden. Etablerade produkter och tjänster blir mindre värda eller helt värdelösa, när nya, annorlunda och säljstimulerande kundvärden levereras digitalt. Små, teknikdrivna aktörer stjäl affärerna från väletablerade företag och ibland hela branscher…

Nya utmaningar kräver nya svar
Den snabba digitala utvecklingen ritar om affärskartan och ändrar förutsättningarna för tillväxt, lönsamhet och företagande.

  • Kravet på ständigt nya och omedelbara upplevelser innebär att människors och företags sälj- och köpbeteenden förändras i grunden.
  • Kunskap, innovation och kreativitet är den digitala ekonomins viktigaste råvaror och resulterar i nya affärs- och prismodeller.
  • Nya möjligheter för en verkligt hållbar utveckling skapas när digitaliseringen förändrar förutsättningar för design, tillverkning och distribution av produkter och tjänster.

Kunskap är hårdvaluta. Resten är bara teknik!

AAKERMOUNT är ett oberoende kunskapsföretag som förser affärsdrivande verksamheter och branschorganisationer med beslutsunderlag, proof of concept/ prototyper och vägledning i deras anpassning till den digitala ekonomin. Med fokus på digitala affärsmöjligheter erbjuder vi branschstudier, rapporter, omvärldsanalyser, konsulttjänster och föredrag.

För aktuella referenser; kontakta Anders Åkerberg på anders@aakermount.com

Rätt förutsättningar för att lyckas i den digitala ekonomin

hopp3

När digitaliseringen ritar om kartan för hur affärer initieras, genomförs och leder till nya, behövs kunskap, förståelse och ett nytt förhållningssätt till krafterna som driver marknadens beslut.

FÖREDRAG

Läs mer

Kunskap om den digitala ekonomins spelregler
En halvdag som hjälper företagets ledning att förstå och se digitaliseringens möjligheter. Stort fokus läggs på hur kundvärden skapas, den digitala affärsmetodikens spelregler och hur samverkan med kunder och partners bidrar till att skapa unika affärs- fördelar. Halvdagen ger dig och ledningen handfasta råd och bra redskap inför er egen digitala transformation.

Mer info? Skicka ett mail till
anders@aakermount.com

MÅLGRUPPSSTUDIE

Läs mer

En Målgruppsstudien visar vägen till framtiden.
Med en Målgruppsstudie läggs grunden till bättre insikt om de digitala framtidsutsikterna (och –möjligheterna) i företagets bransch. Studierna genomförs som kvalitativa, personliga intervjuer med fokus på kundbeteenden, förväntningar och framtidsvisioner. Svaren utvärderas och matchas mot möjligheterna som digitaliseringen erbjuder och resulterar i ett konkret och verklighetsförankrat beslutsunderlag.

Mer info? Skicka ett mail till
anders@aakermount.com

VÄGLEDNING

Läs mer

Stöd för att utveckla och implementera den digitala affären
Anpassningen av företagets affärer till den digitala ekonomins förutsättningar handlar mindre om teknik, mer om kunskap och ett nytt sätt att tänka. Det handlar om att på ett tidigt stadium inse att digitaliseringen påverkar alla delar i en verksamhet och att det därför inte ska ses som ett reklam- eller IT-projekt.Digitaliseringen handlar om att involvera och engagera kunder, leverantörer och medarbetare i utvecklandet av den digitala affären, och skapa förståelse för hur affärer i den digitala ekonomin initieras och genomförs. Vi vägleder och fungerar som ditt operativa stöd i digitaliseringsprocessen.

Mer info? Skicka ett mail till
anders@aakermount.com

KUNSKAPSSHOP

Läs mer

Digitala framtidsutsikter.. bara oss emellan!
Sedan vår egen omfattande digitala tranformation 2015 och flera pivoteringar därefter, producerar vi årligen ett stort antal omvärldsspaningar, två-tre branschstudier och en mängd lägesrapporter, ägnade att belysa och beskriva den digital utvecklingen inom byggindustrin, fastighetssektorn och retail.
Skrifterna levereras som PDF:er och du beställer dem enkelt här.

BRANSCHPANELER

Läs mer

Hur lyckas du med din digitala affärs-satsning? Börja med goda råd från våra branschpaneler!
AAKERMOUNT har inrättat ett antal olika målgruppspaneler inom bygg- och fastighetssektorerna i Sverige, Norge, Danmark och en handfull europeiska länder. De homogent sammansatta panelerna har till uppgift att dela med sig av professionella råd och synpunkter som i sin tur kan bidra till en framgångsrik digital etablering. Med svaren som underlag ger vi dig förslag på lämpliga åtgärder i en digital affärsplan.

Paneldeltagarnas arbete är sekretessbelagt och sker via digitala kanaler. Insamlandet av åsikter och synpunkter genomförs enligt en noga definierad metodik vilken baseras på att deltagarna är ovetande om dels varandra, dels om vår uppdragsgivares identitet.

Mer info? Skicka ett mail till
anders@aakermount.com

WHITEPAPERS

Läs mer

Var finns framtidens intäkter?
Omställningen till den digitala ekonomin är en av näringslivets viktigaste frågor. Det är med digitaliseringen som utgångspunkt som nya affärsidéer skapas liksom nya affärsmodeller och företag. Det är också inom det digitala området som osäkerheten är stor och ångesten som djupast. Därför publicerar vi löpande belysande whitepapers baserade på våra egna mycket omfattande omvärldsbevakningar.

Läs dem online här!

Twitter

anders

Anders Åkerberg
VD, projektledare och skribent med fokus på strategier och operativa lösningar som främjar kundrekrytering, försäljning och relationer i den digitala ekonomin.

Har drivit AAKERMOUNT Marknadsutveckling sedan 1989 och genomfört en rad säljstimulerande aktiviteter och projekt för bla Akzo Nobel/Nordsjö, Telia, Cardo (Europe), Nordea, AXIS, Johns Manville AB, Trelleborgs Hamn, Ducati Motorcyklar, Förenade Bil, HSB,

Casco, Wagner Spraytechnic AG, FIATAGRI, SIS Swedish Standards Institute, Intermed (Italien) mfl. Kan från en lång och omfattande uppdragslista presentera en lång rad väldokumenterade case.

Från att sen starten 1989 och fram till 2010-talets början ha arbetat utifrån den industriella ekonomins principer, togs 2012 beslutet att fullt ut transformera AAKERMOUNT till den digitala ekonomins spelregler. Som en konsekvens därav etablerades landets troligen första showroom för digitala, säljstimulerande upplevelser. Ett beslut som utöver blod, svett, tårar och pengar, också resulterade i omfattande erfarenhet och kunskap av hur man bör och inte bör digitalisera sin marknadsföring och försäljning.

Använder nu sina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med medarbetare och ett välrenommerat tekniskt team, hjälpa företag och organisationer att bli vinnare i den digitala ekonomin.

Kontaktuppgifter

START       TJÄNSTER       WHITEPAPERS      KUNSKAPSSHOPEN       BIOGRAFI       KONTAKT
AAKERMOUNT Marknadsutveckling AB
Box 5036, 200 71 MALMÖ